magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ekologické bývanie v okrajových častiach mestských lesov závisí od schválenia urbanistickej štúdie
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Mar 24 2004 - 02:19 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- V minulých dňoch informovali ochranárske združenia pôsobiace v Košiciach o nesúhlase s výstavbou domov na okraji mestských lesov. Akčný plán rozvoja bývania s takýmto zameraním, ktorý predložil poslanec Michal Kravčík, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 2. januára 2004. Jedným z najdôležitejších cieľov akčného plánu v čase jeho prípravy bolo, aby mesto získalo prostriedky na plnenie dlhovej služby a nemuselo predávať mestské lesy.

Situácia sa však od začiatku roka 2004, kedy bol akčný plán predložený, výrazne zmenila. Mesto uzavrelo verejnú obchodnú súťaž na speňaženie mestských lesov bez stanovenia víťaza a o predaji, prenájme alebo vytvorení akciovej spoločnosti Mestské lesy momentálne neuvažuje. Mesto nebude musieť hľadať zdroje na splácanie úverov prostredníctvom speňaženia lesného majetku, pretože v krátkom čase by malo získať prostriedky z výhodného bankového úveru.

Mesto aj naďalej počíta s možnosťou rozvoja bývania v okrajových častiach mestských lesov. Proces odpredaja týchto pozemkov však zďaleka nie je na takej úrovni, aby mohli byť stanovené akékoľvek termíny, nehovoriac už o cenách za pozemky. Informácie, ktoré v tejto súvislosti priniesla agentúra SITA a boli uverejnené v denníku Korzár 22. marca, sú zavádzajúce. Mesto nikdy neuvažovalo o odpredaji 4 tisíc hektárov lesov za 9 korún za meter štvorcový zahraničnému investorovi. Mesto vo verejnej obchodnej súťaži ponúkalo zahraničnému investorovi 3800 hektárov v lokalite Vyšná Opátka, účelom však v žiadnom prípade nebola výstavba domov. Verejné obchodné súťaže na speňaženie majetku mestských lesov neboli uzavreté s konkrétnym výsledkom.

Vzhľadom na náročnosť legislatívnych krokov zatiaľ nezačal samotný proces realizácie bývania v okrajových častiach lesov ani v prvej pripravovanej lokalite Myslava – Girbeš, nezačala sa ani verejná diskusia. V prípade lokality Myslava – Girbeš ide o pilotný projekt, urbanistická štúdia sa pripravuje pre územie s rozlohou 92 hektárov.

Zatiaľ nebol schválený doplnok k územnému plánu pre túto lokalitu, neboli pripravené ani schválené mechanizmy a nástroje predaja pozemkov ani marketing predaja pozemkov, neboli rozpracované geometrické plány jednotlivých stavebných pozemkov, ani koncept technologického parku pre zavádzanie ekologicky čistých technológií do štýlu a kultúry bývania. Časová náročnosť legislatívneho procesu, na ktorú pri schvaľovaní akčného plánu upozorňovali odborní pracovníci magistrátu, zatiaľ neumožnila pripravovať ani ďalšie súvisiace kroky, napr. založenie Fondu zazeleňovania sídlisk, či Fondu revitalizácie a humanizácie sídlisk, ktoré počítajú s vkladom z predaja pozemkov.

Celý proces prípravy alternatívneho spôsobu využitia okrajových častí mestských lesov je teraz v štádiu prerokovania a schvaľovania urbanistickej štúdie, ako územno - plánovacieho podkladu s dotknutými orgánmi štátnej správy na úseku ochrany lesného fondu, ochrany prírody a krajiny a územného plánovania. Ďalšie kroky, t.j. zmeny a doplnky územného plánu, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, budú závisieť od výsledku schválenia resp. neschválenia urbanistickej štúdie.

Akékoľvek údaje o rozlohe, cenách za odpredaj, alebo predpokladaných ziskoch pre mesto zavádzajú občanov a mesto sa v tejto chvíli od nich dištancuje. Mesto bude pri všetkých ďalších krokoch v plnej miere rešpektovať rozhodnutia príslušných štátnych orgánov životného prostredia.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK

**

súvisiace články:

„HROZBA PRE 500 ha KOŠICKÝCH MESTSKÝCH LESOV“ - 17. 3. 2004

Michal Kravčík reaguje na
„HROZBU PRE 500 ha KOŠICKÝCH MESTSKÝCH LESOV“
- 19. 3. 2004   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606