magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

K prednáške českého publicistu Jiřího X. Doležala zameranej na "DROGY"
@ Aktuálne -> Rôzne      Apr 09 2002 - 10:38 GMT
Medzinárodný festival mestských a lokálnych televizií "Zlatý žobrák" pripravil pre svojich účastníkov veľa zaujímavých podujatí, medzi ktorými nebolo možné obísť prednášku českého publicistu Jiřího X. Doležala. Tento reportér českého časopisu Reflex je známy predovšetkým ako redaktor, ktorého postoj k mäkkým drogám je značne odlišný od toho, čo sa oficiálne uvádza ako názor väčšiny. Svojim priamim vyjadrovaním na túto tému asi spôsobil starosti aj prítomným novinárom, pretože vieme, že na Slovensku platí tzv. nulová tolerancia k hlásaniu iných názorov, než sú tie, ktoré obsahujú štátom podporované protidrogové kampane. Na druhej strane platí zákon, že človek v demokratickej spoločnosti nemôže byť prenasledovaný za vlastný názor. Preto je nutné povedať, že aj táto stránka nemá iný charakter, než konštatovanie to, čo odznelo na oficiálnej prednáške medzinárodného festivalu. Autorom stránky sú jednotlivé výroky prednášajúceho ponechané bez komentára.
Jiří X. Doležal prišiel do Košíc z dvoch dôvodov. Prvým je tu prezentovaná prednáška, druhým bolo otvorenie výstavy vo Východoslovenskom múzeu s názvom Narcistický kolaps, ktorá sa konala v rámci Českých dní. V sále Domu techniky prednášajúceho uviedol novinár Miro Procházka.

"Jiří X. Doležal je absolventom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, odbor filozofia a psychológia. Pracuje ako reportér spoločenského týždenníka Reflex, čo je jeden z najúspešnejších spoločenských týždenníkov. Je registovaný ako extrémista. Jeho tvorivý záber zahŕňa fotografické aktivity, v rámci ktorých vystavoval asi na 30-tich výstavách. Pred chvíľou sme vo Východoslovenskom múzeu otvárali jeho výstavu s názvom Narcistický kolaps, kde ako tvrdý psychológ prechádzal Freudovskou analýzou a vizualizoval narcisistické a sadomasochistické verzie, čiže išlo o výpravu do hlbín perverzie. Aj krv, ktorá tam bola, a iné spermy, boli úplne pravé. Doposiaľ vydal deväť kníh predovšetkým s námetom psychedeliká. Má za sebou bohatú prednáškovú a osvetovú činnosť na tému legalizácia marihuany. Je majiteľom a prevádzkovateľom webových novín www. koukat.cz. Prakticky ide o českú antiprohibičnú centrálu. Okrem toho realizoval asi 30 krátkometrážnych filmov pre českú televíziu. Ako ťažký alkoholik začal pred deviatimi rokmi alkoholicky abstinovať, tým pádom však rozšíril svoje obzory na mäkké drogy. "

Do toho mu s námietkou vstúpil Jiří X. Doležal s poznámkou: "Je to úplne inak. " Miro Procházka pokračoval: "Aby sme sa dostali k podstate merítka veci, pokiaľ ide o jeho reportáže, pohybuje sa na hrane zákona. Momentálne je v rámci svojich webových stránok v pozícii psychoterapeuta rôznych ľudí. Keďže v Českej republike má asi každý dvadsiaty občan skúsenosti s drogami, má pod sebou asi pol milióna ľudí."

Potom získal priestor prednášajúci: "Rád by som uviedol na pravú mieru niektoré veci, ktoré tu odzneli. Psychedeliká užívam už asi dvadsať rokov. Tesne po prevrate v Českej republike som bol taký naivný v postavení občana postboľševickej zeme, že som uverejnil niekoľko článkov o tom, že by bolo dobré legalizovať drogy. Prinieslo mi to nechcenú úlohu drogového gurua v Českej republike. Na hrane zákona už asi osem rokov nie som, pretože v Českej republike doposiaľ existuje veľmi veľa zákonov z totalitného režimu, napríklad paragraf 188, čo je šírenie toxikománie. Nakoľko je to možné prevádzať aj tlačou, tak ja som od roku 1993 za hranicou zákona, pretože som asi spáchal celý rad trestných činov. Doposiaľ mi dali pokoj.

Naša beseda je na tému, ako pracuje novinár v postkomunistickej zemi v prostredí, ktoré je za hranicou zákona, kde on sám je za hranicou zákona a musí prežiť. Nerád by som nejako dlho rozprával a poučoval. Necítim sa na to kompetentný a tak iba v krátkosti. Od roku 1993, kedy vyšla moja prvá kniha s názvom Marihuana, prvý česky písaný traktát o tejto droge včítane návodu na pestovanie, sa nejako s tým režimom kotúľame, no zatiaľ ma nezabili. Ale ani cez 25 megabajtov, ktoré som o potrebe legalizovať marihuanu napísal, sa nám, bohužiaľ, legalizovať marihuanu nepodarilo. V minulom roku bola u nás zmenená drogová legislatíva a začínajú úplne brutálne zatvárať deti na dlhé roky väzenia kvôli banálnym záležitostiam, ako je pestovanie jednej, alebo dvoch rastliniek.

Za tie roky, za ktoré som sa snažil popularizovať práce s vedeckými poznatkami o psychedelickýh drogách, som vyčerpal možnosti tlačových médií a urobil som si vlastný web, kde sa snažím využiť prostriedky na postihnutie tohoto represívneho drogového paragrafu. Nemám na starosti konzumentov marihuany po psychoterapeutickej stránke, ale skôr sa venujem aktívnej občianskej sebeobrane pred štátnou zvôľou. Na mojom webe na príslušných subweboch, konkrétne na subwebe Cannabis Inteligence Agency, sa nachádza kompletný postup, ako v prípade konfliktu so štátnou mocou vo veciach marihuany postupovať, aby sa človek vyhol trestnému postihu. Sú tam aj kontakty na právnikov a všetky informácie, ktoré potrebujú, aby s nimi Český štát nezatočil tak, ako to vie.

Je verejne známe, že mám veľmi dobre zmapovanú drogovú scénu včítane výrobní drog. Vďaka tomu, že tieto informácie tlačím do médií vcelku otvorene a bez škrupulí a hanby - to, že som stále na slobode, považujem sa vcelku veľký úspech. "


Po tejto úvodnej reči požiadal Jiří X. Doležal o otázky. Žiaľ, je nutné konštatovať, že zo strany prítomných redaktorov (na festival sa prihlásili účastníci zo 16 krajín) nebol nikto schopný viesť odbornú diskusiu na túto tému. Otázky teda boli rozpačité, či prípadne vo všeobecne formulovanom prejave o stave publicity o drogách úplne chýbali. Jiří X. Doležal preto rozviedol aspoň načatú tému o ním proklamovaných nepriaznivých dopadoch novelizácie drogového zákona v Českej republike.

"U nás začala platiť úprava zákona, ktorá postihuje držanie drog pre vlastnú potrebu. Od tejto doby máme celý rad mŕtvych. Teraz som dostal rešerše o prípade 19 ročného mladíka , ktorý pestoval asi 6 rastlín konope. Potom, čo bol zatknutý a vypočúvaný políciou, spáchal samovraždu. Ďalší mladý muž, pretože vypestoval jednu rastlinu konope a nechal z nej zafajčiť niekoľkým svojim kamarátom, dostal osem rokov väzenia. Máme mladého muža, ktorý vypestoval šesť rastlín konope a niekoľkrát to fajčil so svojimi dospelými priateľmi. Tento sedí už rok."

Z radov prítomných konečne zazneli jasne formulvané otázky:

"Patríte medzi guruov, ktorí učia ako pracovať s drogou?"

"V žiadnom prípade. Nemám možnosť prevádzať iniciáciu za peniaze. Prevádzať tak extrémne ťažkú a extrémne časovo náročnú prácu, to sa vám stane tak jeden až dva razy za život. Takže nie. Ja len fungujem ako ideológ."

"Pomáha Vám používanie drog v práci?"

"Nie, to rozhodne nie. Možno mi to pomáha v mojej rekreačnej tvorbe, ktorú vystavujem aj vo Východoslovenskom múzeu. Je to zbierka fotografií na tému psychedélia. V písaní článkov a pri pracovnom fotografovaní mi drogy pomáhajú len v tom zmysle, že keď prídem domov uťahaný ako kôň, tak si ubalím joint a ta únava zo mňa spadne. "

Ďalšia diskusia prebiehala spontánne a počas nej Jiří X. Doležal prezentoval niektoré svoje ďalšie názory, či vlastné tvrdenia:

"Na základe sociologických a psychologických poznatkov je dnes možné tvrdiť, že represia konopných drog v štátoch, kde je alkohol legálny, je vecou čisto náboženských predsudkov."

Vcelku zábavný podtón vniesol redaktor, ktorý sa pýtal ako komunikovať na tému drogy v televízii, aby sa neporušil zákon. Doslova uviedol: "Kde je hranica, ak hovoríme s takými ľuďmi, ako ste vy?"

"Predovšetkým budem veľmi rád, ak nebudete mňa a ľudí, ktorí majú rovnaký koníček ako ja, označovať termínom ´takýto ľudia´. Kedy ste mali naposledy alkohol?"

"Včera," odpovedal dotyčný redaktor.

"Tak takýto opilec na to nemá najmenší nárok."

K načatej téme sa vrátila ďalšia z prítomných redaktoriek:

"Kde je limit, aby sme v reláciach s ľuďmi, ktorí užívajú drogy, nevysielali informácie, ktoré vyzerajú ako propagácia drog?"

"Ja nie som tá správna osoba, ktorá by vám na to mala odpovedať. To by mali vedieť páni a dámy z Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Ja vôbec ani nevidím možnosť, ako by som šírením pravdivej informácie mohol porušovať zákon. Zdá sa mi to ako systémová porucha. Veci, ktoré nastali okolo odvysielania rozhovoru s pánom Müllerom, považujem za mimoriadne alarmujúce. (pozn: TV Markíza dostala dvojmiliónovú pokutu.) Už v besede na druhý deň, ktorej som sa zúčastnil, som vyjadril vážne pochybnosti nad tým, či postup Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie neohrozí vstup Slovenska do európskych štruktúr. To, čo v kauze pána Müllera rada predviedla, bola jednoznačne totalitná cenzúra."

"Prečo vlastne užívate drogy? Musím sa priznať, že ja fajčím. Ale keď sa ma niekto opýta prečo, celkom úprimne odpovedám - pretože som blbec. Je to istý druh neslobody."

"Tu narážame na príšernú bariéru symbolov a úzkostí, ktoré sú späté s výrazom drogy a zároveň prezentované ako mediálny démon, certifikované zlo. Vaša otázka vôbec nedáva zmysel, pretože to, o čom som hovoril a čo užívam, vôbec nevyvoláva fyzickú závislosť. S marihuanou môžem kedykoľvek prestať."

"To vám neverím."

"V tom prípade nemá ten rozhovor vôbec zmysel. To je seminár o faktoch a nie o viere, o náboženskom presvedčení. Opäť sa vrátime k tomu, že ten postoj k drogám je záležitosť predsudkov. Vy síce nemáte žiadne informácie, ale máte vieru. O tom a nedá polemizovať. Čítali ste serióznu vedeckú štúdiu, podľa ktorej deltadeväťtetrahydrocanabinol vyvoláva fyzickú závislosť?"

"Ale neprestanete. Takže ste závislý!" skočil do rozhovoru ďalší z prítomných novinárov.

"Pane, prosím vás, aké máte vzdelanie? Pretože by ma zaujímalo, či vôbec chápete, čo znamená fyzická závislosť. Takže, aké máte vzdelanie?"

"V tomto smere žiadne".

"Takže sme opäť na začiatku, že váš názor sa vytvára na základe viery."

"Vrátim sa k fajčeniu", ozvala sa opäť prítomná novinárka: "Keď si naň zvyknem, cítim to ako neslobodu."

"Aktívnou látkou tabaku je nikotín, ktorý vyvoláva ťažkú fyzickú závislosť zrovnateľnú s heroínom. Aktívnou látkou marihuany a hašiša je deltadeväťtetrahydrocanabinol, ktorý nevyvoláva fyzickú závisloť."

"Nie je bežné, že človek potom z ľahkých drog prechádza na ťažké?"

"Nie, to nie je bežné. V súčasnej dobe je najčastejšou iniciačnou drogou alkohol. "

"Ako písať o drogách, aby novinár z toho nemal problémy?" - vrátil sa ďalší z prítomných k otázke, ktorá tu v iných modifikáciach už viackrát odznela.

"To mi je jedno. Dôležité je, aby ľudia, ktorí sa pre mňa vyjadrujú, nemali problémy. Keď odchádzam, poviem šéfredaktorovi, že ak sa do dvoch dní neozvem, kde má telefonovať. Potom si vyberiem batériu z mobilu, batériu si dám do jedného vrecka, mobil do druhého - pretože aj vypnutý mobil sa dá zamerať, vyčistím si pištoľ a idem. Dôležité je pri fotografovaní a písaní dokázať všetko urobiť tak, aby ani chytrým spravodajcom nebolo možné identifikovať, kde je napríklad fabrika na výrobu drog. Pre mňa je jediná hranica, ktorou sa pri písaní riadim a to je pravdivosť informácie."

Opýtali sme sa aj my: "Ak tvrdíte, že je vašou snahou legalizácia mäkkých drog, máte cieľ. Kto pozná cieľ, mal by poznať aj cesty na jeho dosiahnutie. Zmena legislatívy si vyžaduje lobbing v zákonodarných orgánoch. Našli ste niekoho medzi poslancami, kto sa k vašej iniciatíve postavil pozitívne?"

"Ja nie som lobbista, som novinár. Chápem to, čo vidím, potom o tom píšem a od toho ma platia. Takže ak by som mal vyhľadávať nejakých poslancov, alebo nejaký lobbing, chápal by som to ako porušenie profesnej etiky. Našťastie sme už tak ďaleko, že to funguje obrátene. Minulý týždeň som odovzdával jednému konkrétnemu poslancovi analýzu dopadu novely drogového zákona, ktorú zhromaždil denník Reflex v rámci svojej práce. Poslanec sa obrátil na nás, aby sme mu dali podklady k článku, kde sme písali, že drogový zákon zlostí. Ale ja tu iniciatívu vyvíjať nebudem. Som ochotný referovať na akejkoľvek platforme, ale sám začať lobbovať - to by som musel prestať písať. Skôr narážam na určitú autocenzúru. Som svedkom toho, že v zemi, ktorej som občanom a kde som sa narodil, sa deje úplné bezprávie. Médium, pre ktoré pacujem, však už jednoducho ďalšie články s touto témou neunesie. To už tam ani nemá cenu písať. Až sa šéfredaktorovi hanbím navrhnúť tému, že zas niekto nejakým príšerným spôsobom doplatil na to, že si zasadil dve semiačka. To tam už bolo x-krát. Preto som v tomto smere činný na internete."

Po ukončení prednášky s besedou boli reakcie novinárov rôzne, ako môžu byť aj u čitateľov tejto stránky. Tá si nekladie žiaden iný cieľ, ako pravdivo informovať o veci tak, ako odznela 13. októbra 2000 na medzinárodnom festivale pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

sivo   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606