magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický samosprávny kraj už má kontrolóra
@ Aktuálne -> Verejná správa      Sep 05 2002 - 02:26 GMT
(Košický samosprávny kraj – tlačová stráva) -- Jedným z najdôležitejších bodov VII. zasadnutia Zastupiteľstva KSK bolo prerokovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Medzi poslancami sa rozprúdila živá a podnetná diskusia, ktorej výsledkom bolo vyslovenie uznania kolektívu spracovateľov tohto závažného dokumentu.

Viacerí z poslancov mali pripomienky k jednotlivým častiam predkladaného materiálu, najvýznamnejšou však bola pripomienka poslanca Štefana Zachariáša (SMK). K piatim pôvodným globálnym cieľom - znižovaniu zaťaženosti životného prostredia, zvýšovaniu odvetvovej a priestorovej diverzifikácie priemyslu, zvýšeniu ekonomickej aktivity malého a stredného podnikania, k znižovaniu nezamestnanosti, dobudovaniu infraštruktúry a posilneniu všetkých druhov spolupráce - na jeho podnet pribudol ešte rozvoj vidieka.

„Chceme, aby sa globálne ciele dostali aj do celoslovenských materiálov, konkrétne do Národného rozvojového programu, pretože ten sa týka celého Slovenska a takisto aj košického regiónu. Kvôli tomu sme sa s jeho prípravou ponáhľali, aby sme stihli termíny pri príprave celoslovenských materiálov. Po schválení dokumentu Zastupiteľstvom KSK chceme aj takýmto spôsobom vstúpiť ich prípravy“, uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer.

Zastupiteľstvo KSK vzalo na vedomie predkladaný dokument a uznieslo sa naviac na zorganizovaní seminára pre poslancov KSK, ktorého hlavnou náplňou bude práve Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Poslanci si na ňom budú môcť skonfrontovať svoje názory s predkladateľmi návrhu a odborníkmi na problematiku regionálneho rozvoja. Spolu s výsledkami poslaneckého seminára sa Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja dostane opäť na rokovanie ďalšieho Zastupiteľstva KSK.

„Každý z poslancov má odlišnú výšku informovanosti, kvôli tomu sme vybrali s predsedami poslaneckých klubov a predsedami komisií takýto postup. Zvolili sme formu celodenného pracovného seminára k tomuto materiálu, kde bude dostatok času na jeho vysvetlenie, úpravu, korigovanie, presnú textáciu a otázky “, povedal na záver tohto bodu Bauer.

Ďalším bodom programu bola voľba hlavného kontrolóra KSK, ktorému predchádzalo vypísanie nového výberového konania, keďže na uplynulom zasadnutí poslanci nezvolili ani jedného z kandidátov. Hneď v prvom kole zo štyroch navrhovaných kandidátov získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov JUDr. Vojtech Farkaš, ktorý sa stáva hlavným kontrolórom kraja na dobu šiestich rokov.

„Som spokojný, lebo kontrolór bol zvolený už v prvom kole. Rozhodovala o tom poslanecká komisia v konkurze spomedzi viac ako 20 uchádzačov a nadväzne o tom rokovali aj predsedovia klubov nášho zastupiteľstva. Pre kontrolóra je to tiež dobrá východisková pozícia, keďže bol zvolený veľkou väčšinou hlasov. Som rád, že sa už môže ujať svojej kontrolnej funkcie“, povedal Bauer.

Poslanci ďalej rokovali o koncepčnom zámere transformácie zariadení sociálnych služieb, úprave rozpočtu na tento rok a plánoch úloh komisií Zastupiteľstva KSK na 2.polrok.

Podľa harmonogramu sa ďalšie rokovanie Zastupiteľstva KSK sa uskutoční 15. októbra 2002.

Text: Lívia Uličianska
3.9.2002   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606