magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Potrebuje mesto Košice vlastný zákon NR SR?
@ Ako to vidím ja...      Jan 05 2005 - 07:45 GMT
Počas včerajšieho novoročného stretnutia s novinármi primátor mesta Zdenko Trebuľa hodnotil minulý rok a načrtol vízie i reálne plány na rok 2005. Samozrejme, nevyhol sa otázke organizačnej štruktúry mesta. Nikdy sa netajil tým, že podľa jeho názoru mesto a 22 mestských častí je organizačne ťažkopádny kolos. Celá štruktúra riadenia je daná Zákonom 401/1990 Zb., teda Zákonom o meste Košice, ktorý prijala Slovenská národná rada a ktorý bol v rokoch 1991, 1992 a 1993 „kozmeticky upravený“. Ale... nedostatky zákona majú byť podľa slov primátora odstránené novým zákonom. Novým zákonom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý opäť nebude môcť košická radnica bez súhlasu poslancov NR SR meniť, i keby sa ukázali jeho závažné nedostatky. V čom je problém?

Decentralizácia – ako jeden zo základných princípov demokraticky riadenej spoločnosti –určuje prevod čo najväčších kompetencií na čo najnižšie zložky riadenia spoločnosti, pričom centrálnym orgánom by mala ostať predovšetkým kontrolná a koordinačná úloha. Zdá sa mi, že myšlienka Zákona NR SR o meste Košice je v rozpore s týmto princípom.

„Do každého procesu je potrebné zapájať enormné množstvo ľudí a vynaložiť veľa energie, aby bolo čokoľvek dotiahnuté do úspešného konca. To, čo sa niekde tvorí niekoľko dní, alebo týždňov, u nás trvá mesiace,“ konštatoval primátor.

Je to dané predovšetkým dvojstupňovým riadením samosprávy mesta. Okrem radnice (kancelária primátora mesta, mestské zastupiteľstvo, mestský magistrát) s vlastnými režijnými nákladmi tu máme ešte 22 mestských častí s vlastnými režijnými nákladmi, ktoré majú starostov, vlastné miestne úrady mestských častí s vlastnými úradníkmi a s vlastnými miestnymi zastupiteľstvami, čiže miestnymi poslancami. Každý má svoje rozhodujúce právomoci, svoj čas, za ktorý dokáže o jednotlivých veciach rozhodnúť. Tu je kameň úrazu. Nízka flexibilita, byrokratizácia, vysoké riziko stretu záujmov v dôsledku vysokého počtu zainteresovaných osôb do každého procesu.

Pripomeňme, že táto štruktúra je zakotvená práve Zákonom o meste Košice a tak na nej mesto bez súhlasu poslancov NR SR nemôže nič meniť.

Dozaista, nájde sa dosť ľudí, ktorí budú tvrdiť, že „dvojfázové riadenie“ mesta, teda cez magistrát a miestne úrady, je demokratickejšie. Ich argumenty zvyčajne spočívajú v tvrdení, že starosta má k ľuďom svojej mestskej časti bližšie ako primátor a jeho aparát ku všetkým obyvateľom mesta. Otázka však znie: Chceme mať mesto Košice ako organizačne jednoliaty a dynamicky sa rozvíjajúci celok, alebo ako sieť mestských častí, ktoré majú často i rozličné záujmy a rozdielne stratégie rozvoja (či prežitia). Mestská časť totiž nie je vo vzťahu k mestu v podriadenom postavení, ale vystupuje voči mestu ako partner.

Ako všade, aj tu existujú citlivé body. Košice, ak to nazveme zvulgarizovane, sú svojim spôsobom určitým zlepencom. Z 22 mestských častí je len 10 naozaj mestských. Potom tu máme 12 historických obcí – Barca, Kavečany, Krásna, Košická Nová Ves, Lorinčík, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Šebastovce, Ťahanovce a Vyšné Opátske. Mnohé tieto časti sú charakteristické skôr vidieckym než mestským štýlom bývania a komunitného života. Ich strata právnej subjektivity by de facto znamenala ich zánik. Pokiaľ teda dôjde k organizačným zmenám riadenia mesta, považujem za dosť prirodzené, že tieto „historické obce košické“ by mali mať určité možnosti samoriadenia, resp. zachovania si svojbytnosti. Nájsť spôsob, ako im túto možnosť zachovať a nenarušiť celkové riadenie mesta, bude pravdepodobne najväčším problémom. Existovala by tu napríklad možnosť vysunutých pracovísk mestskej radnice s úradníkmi, ktorých sú budú voliť priamo obyvatelia týchto mestských častí a podobne.

Primátor sa vyslovil, že do jesene by mal existovať nový návrh zákona o meste Košice. Už 19. januára sa majú stretnúť zástupcovia radnice, starostovia, odborníci z právnickej fakulty a z fakulty verejnej správy, aby zvážili všetky možnosti riadenia a navrhli znenie zákona. Určite bude množstvo sporov. Starostom, úradníkom miestnych úradov mestských častí a poslancom miestnych zastupiteľstiev sa bude siahať na právomoci, prípadne podstatu zmyslu ich existencie. Primátor predpokladá, že novým znením zákona by sa mohla NR SR zaoberať už na jeseň. Teda, ak zákon NR SR príjme, ďalšie voľby primátora a prípadne aj starostov by mali byť už podľa nového územno-organizačného členenia mesta.

ALE...

Opäť tu bude navrhnutý zákon, ktorý musí schváliť NR SR. Nikto nemôže garantovať, že i keď sa všetky zložky zainteresované na jeho znení zhodnú, v NR SR zákon prejde v predloženej podobe. Opäť to všetko bude o politickom lobingu. Môže sa pokojne stať, že poslanci v Bratislave prijmú pozmeňovacie návrhy, ktoré urobia organizáciu mesta ťažkopádnou, v najčiernejšom prípade ešte horšou a byrokratickejšou ako je teraz. A možno takýto návrh predloží poslanec, ktorý v Košiciach zatiaľ nikdy nebol. Takúto možnosť bude mať...

Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody. Osobitý zákon má len hlavné mesto Bratislava a Košice. Mne osobne chýba dôvod, prečo by mali byť Košice riadené zákonom NR SR. Nemám veľkú chuť kráčať k volebnej urne pri voľbách do samosprávnych orgánov, kde budem dávať hlas človeku, ktorý nemá legislatívne páky na to, aby flexibilne reagoval na organizovanie základných životných funkcií mesta. Primátora a poslancov, Ktorí, ak budú takúto zmenu považovať za nevyhnutnú, musia opäť čakať na rozhodnutie NR SR.

Okrem Zákona o meste Košice ešte existuje Štatút mesta Košice. Zákon schvaľuje NR SR a štatút poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa môjho názoru by komisia, ktorá bude pripravovať návrh nového zákona, by nemala navrhnúť nový zákon, ale nový štatút s novou organizačnou štruktúrou mesta. Potom by o tomto štatúte mali hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva a po vzájomnej zhode ho prijať s tým, že tento štatút je platný odo dňa zrušenia Zákona o meste Košice Národnou radou SR.

Ak by NR SR potom zrušila Zákon o meste Košice a mesto by už malo schválený nový štatút, Košice by sa organizačne mohli riadiť ďaleko jednoduchšie.
Právomoc v rozhodovaní by bola prenesená na nižšiu zložku riadenia spoločnosti. Z národnej rady na mesto. A nemohla by vzniknúť situácia, že v prípade potreby nejakej zmeny by sme opäť museli čakať, ako sa poslanci z NR SR v Bratislave rozhodnú...

Slavomír Szabó   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606