magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Východoslovenské múzeum - prehľad podujatí na mesiac máj 2010
@ Kultúra -> Výstavy      May 10 2010 - 08:01 GMT

PRÍRODA KARPÁT
„Vo všetkých veciach prírody existuje niečo nádherné“, povedal Aristoteles a my dodávame, že treba len umožniť tým, čo to už spoznali, aby to mali možnosť plnohodnotne ukázať aj iným.
Prírodovedná expozícia je jedinečnou príležitosťou oboznámiť vás s prírodným dedičstvom, s prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme. V expozícií Príroda Karpát je vystavených vyše 2000 exponátov. Cez ne vás zoznámime s históriou a geologickým zložením Zeme, s krásou minerálov, s vývojom života na Zemi, s rôznorodosťou rastlinnej a živočíšnej ríše.

Príďte sa pozrieť na:
- železné meteority
- svetové prvoopisy minerálov zo Slovenska – libethenit, euchroit, evansit, hodrušit, vashegyit, teluronevskit, hauerit, szomolnokit
- najväčší kus rýdzej medi v múzeách na Slovensku (Rudabánya, MR)
- viac ako 1 meter vysokú, 250 kg vážiacu geódu ametystu z Brazílie
- ojedinelý hromadný nález zubov treťohorného žraloka z bradiel východného Slovenska
- exotické chrobáky z Malajzie, motýle z Novej Guiney
- kapitálnu, doteraz najväčšiu ulovenú hlavátku na Slovensku
- zubricu Pumarku, pôvodnú chovnú samicu z Topoľčianok
- preparáty mláďat vodných vtákov, dravcov a sov

NEPREHLIADNITE:
Príďte sa pozrieť na nový exponát, odtlačok stopy jurského jaštera, ktorého našli na území severného Maďarska. Jedná sa o vzorku grafilitickej bridlice, na ktorej sa nachádza stopa (Hviezdoslavova č. 3)

Expozície otvorené:
Utorok-sobota: 9.00 - 17.00
Nedeľa: 9.00 - 13.00
dospelý návštevník/1 expozícia/: 1,50 €
dospelý návštevník/2 expozície/: 2,50 €
zľavnené vstupné: 0,90 €
rodinná vstupenka/1 expozícia/: 4,70 €
rodinná vstupenka:/2 expozície/: 5 €

STOROČIA V UMENÍ:
NEPREHLIADNITE:
Koncom roka 2009 sa vrátili zo svojej dlhej púte skvosty stálej expozície ktoré nás reprezentovali vo Francúzsku v mestách Caen a Toulousse a v Maďarsku v Szegede, Szombathelyi a Sárospataku. Zaujímavými exponátmi sú plastiky Sv. Damiána a Sv. Kozmu z roku 1520-1530, spišského rezbára na hlavnom oltári Sv. Kataríny z Rokycian. Sú to patróni lekárov, lekárnikov, felčiarov.

Expozícia predstavuje návštevníkom vývoj umenia od ranného stredoveku až do začiatku 20. storočia. V prvej časti expozície prevláda sakrálne umenie, kým druhá časť kladie dôraz na náznaky interiérov, približuje spôsob bývania od 18.storočia do začiatku 20. storočia.

Príďte sa pozrieť na:
- Neznámy zlatník: Miniatúrna plastika z procesiového kríža z polovice 13. storočia. Liaty, rytý a emailovaný bronz.
- Neznámy autor: Stredná schránka relikviáru. Okolo r. 1400. Import Drevo.
- Neznámy kováč: Kované dvere z 15.stor. Spišské Podhradie. Kované železo
- Majster tabúľ z Okoličného: Korunovanie tŕnim. 1506-1509. Okoličné. Smrekové drevo, tempera.
- Majster Antonius: Veľké strieborné pečetidlo mesta Košice. 1504, Striebro.
- G. Bottani: Svätý Ignác. 1754. Plátno, olej
- J. Szilassy: Medailón - Okrídlena hlava anjela. Okolo r. 1750. Levoča. Kov,email.
- Pavol Mušinsky: Posledný súd. 1650. Karpatská obl. Drevo, tempera
- Spišský rezbár Monogramista WZ: Oltár Nanebovzatia P.M. 1676. Dúbrava.
- Solitéry a súbory fajansovej keramiky s orientálnym dekorom. 1760 -1765. Holíč.
- Sklenené výrobky významných sklárni Rakúsko-Uhorska 18.-19. storočia
- Čajová konvica z dielne I. viedenskej porcelánky z roku 1723. Unikátny značený exponát “De Paguere“. Rakúsko, Viedeň. Porcelán ručne maľovaný.
- Kabinet s intarziou a makrériou so 70 aj tajnými zásuvkami. Nemecko. Okolo r. 1750
Súčasťou stálej expozície je Historická lekáreň U BOŽIEHO OKA, ktorá približuje návštevníkom zariadenie lekárne z 19. storočia
- viac než 200 lekárenských exponátov, ako sú kolekcie lekárenských nádob, mažiare, menzúry, roztieračky na drvenie masti, váhy, mlynčeky
- výrobné zariadenia, lisy na tinktúry, perkolátor, destilačný aparát na výrobu liekového prípravku
- nábytok oficíny z 19. storočia, ktorý pochádza z bývalej košickej lekárne „Božie oko“
Národopisná stála výstava v časti expozície predstavuje verejnosti tradičný spôsob bývania na vidieku.
- na zbierkach z národopisného fondu múzea je prezentovaná ukážka ľudového interiéru v podobe, akú mal v oblasti Abova začiatom 20. storočia.
- skvostami sú 3 drevené figurálne úle v ľudskej veľkosti zobrazujúce mnícha/Brezovica, zač. 19.stor./ a muža so ženou v oravskom kroji/horná Orava, pol. 19.stor./
(Hviezdoslavova 3)

Utorok-sobota: 9.00-17.00, nedeľa: 9.00-13.00
Vstupné:
dospelý návštevník/1 expozícia/: 1,50 €
dospelý návštevník/2 expozície/: 2,50 €
zľavnené vstupné: 0,90 €
rodinná vstupenka/1 expozícia/: 4,70 €
rodinná vstupenka/2 expozície/: 5 €

RODOŠTO – PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Expozícia prezentuje pamiatky na slávnostný prívoz telesných ostatkov Rákocziho a jeho druhov z Turecka do Košíc v roku 1906, ako aj originálny interiér jedálne so zbierkami viažucimi sa k osobe kniežaťa. Pred Pamätným domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky mestu Košice na úctu 330. výročia narodenia a 100. výročia znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.

Príďte sa pozrieť na:
- pôvodný ornamentálny stropný obklad
- veľkú jedálenskú miestnosť na druhom poschodí, ktorej zariadenie vraj maľoval sám Rákoczi
- kópiu kresla Františka II. Rákocziho
Minciareň v Rodošte: možnosť razenia pamätných mincí pre vopred ohláseným návštevníkom

UMELECKÉ KOVOLEJÁRSTVO NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Zlievanie kovov, ako remeslo má na Slovensku už vyše 600–ročnú tradíciu. Výber z jednej z najväčších zbierok zvonolejárstva a kovolejárstva na Slovensku môžeme vidieť v expozícii múzea v areáli Katovej bašty. Expozícia zobrazuje zaujímavý, ale trocha zanedbávaný úsek tejto výtvarnej a remeselnej tvorby od začiatku 14. storočia do začiatku 20. storočia.

Príďte sa pozrieť na:
- práce prešovského zvonolejára Juraja Wierda
- kolekciu umeleckých a úžitkových predmetov z 18.- 19. storočia
- artefakty z dielne Vojtecha Buchnera, najvýznamnejšieho kovolejára za začiatku 20. storočia v Košiciach.
(Hrnčiarska č. 7 – Katova bašta)

Expozície otvorené:
Utorok-sobota: 9.00-17.00, nedeľa: 9.00-13.00
Vstupné: dospelý návštevník 2,20 €
zľavnené vstupné 0,90 €
rodinná vstupenka/1 expozícia/: 4,70 €
rodinná vstupenka/2 expozície/: 5 €

KOŠICKÉ STOROČIA – MIKLUŠOVA VÄZNICA
Expozícia prispôsobená interiérovým danostiam bývalej väznice približuje návštevníkom dejiny mesta Košice prostredníctvom starých fotografií a máp, predstavuje ukážky keramiky nájdenej priamo v areáli väznice a zaujímavým spôsobom približuje návštevníkom aj predmety dennej potreby starých košičanov. Návštevník získa aj stručný prehľad o dejinách samosprávy slobodného kráľovského mesta Košice.
Zaujímavé dejiny aj činnosti súdnych orgánov a kata na území mesta, ktorá návštevníkom priblíži pôvodné poslanie tejto budovy, spolu s predmetmi, ktoré dokumentujú mučenie a popravy na území mesta.

Príďte sa pozrieť na:
- drevený model mesta, ktorý zobrazuje podobu mesta Košice z pol. 18. storočia
- pôvodné graffiti väzňov s menami, dátumami či miestom pôvodu niektorých väzňov
- množstvo zbraní a cechových artefaktov
- hlasovaciu urnu z roku 1765, ktorá sa používala pri voľbe košického magistrátu
- popravčie meče, dobové okovy a nákrčné klady zvané „husle“.

NEPREHLIADNITE: Prehliadka expozície Katov byt predstavuje pohľad na život košického kata a jeho rodiny, artefakty a predmety dennej potreby, ktoré užíval a ktoré mu slúžili pri práci. Zaujímavým spôsobom prezentuje dobové dokumenty týkajúce sa košického trestného práva a činnosti košických katov.

Príďte sa pozrieť na:
- počítačovú animáciu stavebného vývoja lokality
- originál popravného meča zo 16. storočia, ktorý má na čepeli značku vlka
- faksimile dobových dokumentov v ktorých sa spomína prvý podľa mena známy košický kat, ale tiež listinu kráľa Ľudovíta I. z r. 1346, ktorou mestu udelil tzv. „právo meča„
- pôvodnú bridlicu zo strechy Katovho bytu
- zrekonštruovaný dvor Miklušovej väznice s mini lapidáriom

KAT MIKLUŠ SA VRACIA
Stála inštalácia voskových figurín kata Mikluša a jeho obete v podzemnej mučiarne Miklušovej väznice

PONUKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV EXPOZÍCIE:
Východoslovenské múzeum ako prvé v Košiciach ponúka multimediálneho sprievodcu OPUS v troch jazykoch: slovenčine, angličtine, maďarčine pri prehliadke expozície.
Miesto: Miklušová väznica, Pri Miklušovej väznici č. 10

Expozície otvorené:
Utorok-sobota: 9.0-17.00, nedeľa: 9.00-13.00
Vstupné: dospelý návštevník 1,80 €
zľavnené vstupné 0,90 €
rodinná vstupenka/1 expozícia/: 4,70 €
rodinná vstupenka/2 expozície /: 5 €

VÝSTAVY: HVIEZDOSLAVOVA č. 3
OBDAROVALI NÁS
VÝBER DAROV ZO ZAČIATKU TRETIEHO MILÉNIA
Termín: 4.5.2010 – 23.5.2010
Vernisáž výstavy: 4.5.2010 o 15.00 hod.
Miesto: Hviezdoslavova 3

VÝSTAVY: GALÉRIA BAŠTA

CESTA DEJINAMI SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

Východoslovenské múzeum Košice, Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava.
Prvá súborná výstava Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave, prezentujúca vývoj školstva, výchovy a vzdelanosti na Slovensku od obdobia Veľkej Moravy do roku 1989. Súčasťou výstavy je autentická trieda ľudovej školy z obdobia 1918 -1938, časť školského kabinetu s prírodopisnými, chemickými, fyzikálnymi a zemepisnými pomôckami.
Termín: do 23.5.2010
Miesto: Galéria bašta

BOGOFLÓR – SUKULENTNÝ SVET 13
Výstava sukulentov a sukulentných bonsajových krajiniek v skale a keramike spojená s predajom a poradenstvom.
Termín: 27.5.2010 - 11.6.2010
Miesto: Galéria bašta

Podujatia:

DNI MESTA KOŠICE 2010
V rámci osláv Dňa mesta Košice 2010 Východoslovenské múzeum Košice ponúka svojím návštevníkom voľný vstup do svojich expozícií a výstav.
Termín: 8.5.2010

NOC MÚZEÍ 2010 VO VÝCHODOSLOVENSKOM MÚZEU KOŠICE
Viete, že múzejná noc môže mať čarovnú moc???
Termín: 15.5.2010, od 18.00 do 24.00
Ponúka:

DIVÍZNA BUDOVA – Zverte svoj osud do rúk Bielej a Čiernej pani...
Miesto: Hviezdoslavova 3
Nájdi si svoj magický kamienok - hľadanie vlastného čarovného kameňa, ktorý si môže návštevník zobrať
Magické laboratórium –príroda pod drobnohľadom
Správny kľúč k truhlici milencov
Tajomný nemý mních – animovaná prehliadka v spolupráci so skupinou VIA CASSA
Tajomstvo bosorky
„Anglický pacient“ v budove Divízie
Dobový fotograf
Živá lekáreň U Božieho oka – v spolupráci s Klubom dejín medicíny pri VSM
„Odňešľi sme pohanča, doňešli sme krescanča...“
„Pohosceňe na kerscinoch“
Ukážky reštaurovania zbierok

Tvorivé dielne: Krása prírody na kameni
Vytvor si svoj prívesok
V spolupráci s OZ Haliganda Ždiarska 9, Košice:
- maľovanie na tvár, čítanie v piesku, vodný svet, nechaj sa zožrať krabom, hudobný workshop - predstavenie exotických nástrojov, čítanie v prírode a ďalšie prekvapenia...

Vstupné: dospelí: 1,5 €
študenti: 1 €
rodinná vstupenka: 3,5 €
spoločná vstupenka do 3 expozícií: 3 €
Vstupy do expozícií: každú hodinu od 18.00 do 23.00

MIKLUŠOVA VÄZNICA
Miesto: Pri Miklušovej väznici 10
„Návraty do minulosti – Kat Mikluš sa vrátil...“ - animovaná prehliadka v spolupráci s Divadelnou a šermiarskou skupinou ARAMIS
„Kat mučí, bylinky liečia...“ /ekoprodukty a iné liečivé produkty/ - stretnutie s pani Mariannou „Babulou Liškovou“ Zavítajte do katovej domácnosti a zistite ako žil kat Mikluš
Ako chutí Katov nektár?
Vstupné: dospelí: 1,5 €
študenti: 1 €
rodinná vstupenka: 3,5 €
spoločná vstupenka do všetkých 3 expozícií: 3 €
Katov nektár: 2 €

RODOŠTO – PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
KOVOLEJÁRSTVO NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Miesto: Hrnčiarska 7
Razenie pamätných mincí - príďte si po mincu do svojej zbierky
Orientálne tanečnice – krása pohybu a ďalšie prekvapenia.
Vstupné: dospelí: 1,5 €
študenti: 1 €
rodinná vstupenka: 3,5 €
spoločná vstupenka do 3 expozícií : 3 €
Vstup do expozície: každú hodinu od 18.00 do 23.00

SPOZNAJ ŠKOLU V MÚZEU A ZASLÚŽ SI POCHVALU (ALEBO TRSTENICU)...
Miesto: Galéria bašta
Spolu s nami sa vráťte do školských lavíc.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Východoslovenské múzeum pripravilo:
1./ Hraj o cenu Východoslovenského múzea Košice
Príďte si vyskúšať zručnosť, vedomosti a zabaviť sa s nami
- zábavno-historické dopoludnie pre žiakov ZŠ
Termín: 18.5.2010
Miesto: areál Katovej bašty
Bližšie informácie:
Východoslovenské múzeum Košice, p L. Novysedláková, t.č. 055/62 203 09, 0911 335016
e-mail: livia.novysedlakova@vsmuzeum.sk
Centrum voľného času Košice, p. A. Rodáková, t.č. 055/67 836 77
Termín prihlášky: do 14.5.2010
2./ - voľný vstup do expozícií a výstav s možnosťou využitia multimediálneho sprievodcu OPUS v troch jazykoch v expozícií Miklušova väznica, Katov byt.
Termín: 18.5.2010

KLUBY:

Klub zdravotníckeho zamerania /KDF, KDM, KDVL/
Téma: Kúpeľná starostlivosť dnes a jej problémy v porovnaní s minulosťou.
Prednášajúci: A. Šalata
Téma: Aténska škola, Socrates, Platón, Aristoteles
Prednášajúci: K. Havelková
Termín: 26.5.2010
Miesto: VSM, Hviezdoslavova 3

Klub prírodovedný:
Téma: Ochrana biotopov – lúčne ekosystémy
Prednášajúci: Peter Krišovský
Termín: 13.5.2010, od. 14.00 – 16.30
Miesto: VSM, Hviezdoslavova 3

Klub mineralogický, klub mineralogický mládeže:
Téma: Endogénne geologické činitele – magmatická činnosť - sopky, vznik, produkty, rozšírenie na Slovensku

Prednášajúci: Stanislav Levendovský
Termín: 6.5.2010, od 14.00 - 16.00
Miesto: VSM, Hviezdoslavova 3

19. Medzinárodná výstava nerastov, skamenelín a ozdobných predmetov spojená s výmennou burzou na Baníckej fakulte Technickej univerzity BERG v Košiciach.
Termín: 22.5.2010, od 9.00 do 15.00

Klub zlatokopov: 11. Ročník súťaže v ryžovaní zlata.
Otváranie claimov Slovenskej asociácie zlatokopov 2010.
Termín: 15.5.2010, v čase od 9.00
Miesto: Zlatá baňa

Klub ľudového umenia:
Klub priateľov ľudového umenia sa venuje spoznávaniu rôznych techník ručných prác, ktoré súvisia s ľudovým textilom, alebo rôznymi doplnkami.
Členovia klubu sa stretávajú prvý a tretí pondelok v mesiaci
Miesto: VSM, Hviezdoslavova 3, od 15.00   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606