magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Charakteristika

Mestskú časť Košice - Košická Nová Ves tvorí pôvodne samostatná obec, ktorá bola s Košicami zlúčená v roku 1968. Z 99 percent tvoria zástavbu tejto mestskej časti pôvodné rodinné domy. Len tri objekty sú iného (panelového) charakteru.

V Košickej Novej Vsi sa nachádza jedna materská a jedna základná škola. Nie je tu priemyselná ani obchodná zóna, prevláda vidiecky obytný charakter. Z významnejších podnikateľských subjektov tu pôsobí firma NTC, ktorá sa zaoberá výrobou umelecky opracovaného skla.

Územný plán mestskej časti počíta s rozširovaním výstavby. Problematicky sa v tomto smere vykresľuje vysporiadanie vlastníckych práv majiteľov pozemkov a financovia zo zdojov mestskej časti pri plánovanej výstavbe inžinierských sietí, chodníkov, ciest a verejnej zelene, čo obnáša asi 40 percent investičných nákladov. I tak plán počíta s výrazným zvýšením osídlenia zo súčasných 2 100 (apríl 2001) na 6 000 obyvateľov. K terajším 700 domom by malo pribudnúť asi 2 000 nových rodinných domov.

Štatút mesta Košice udáva hranice mestskej časti Košice - Košická Nová Ves takto:

Hranica MC na juhozápadnej strane sa zacína na trojchotári Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Pokracovanie hranice po západnej, severnej a ciastocne východnej strane vid popísané v u MC Dargovských hrdinov - až po styk Secovskej cesty s vonkajšou okresnou hranicou.

Východná hranica od tohoto styku pokracuje južne po vonkajšej okresnej hranici po styk s katastrálnou hranicou (zároven hranica MC) s Krásnou. Od uvedeného styku južná hranica MC pokracuje po okresnej hranici totožnej s katastrálnou hranicou, vedenou údolím približne 50 m pod cestou do Zdoby. Od vonkajšej okresnej hranice približne po 200 m spolocná hranica prechádza na severný obvod súvislého lesného komplexu, po ktorej pokracuje západne až po trojchotár Krásna, Vyšné Opátske a Košická Nová Ves. Z trojchotára dalej pokracuje okrajom lesa severozápadne a západne zároven po okresnej a katastrálnej hranici. Na okraji lesa a západnej strany spojovacej cesty vedúcej do hospodársko-športového areálu MVPZ hranica pokracuje v priamom smere severne po katastrálnej hranici približne 460 m, kde sa naviaže na západnú stranu komunikácie vedúcej z cesty na Zdobu do hospodársko-športového areálu MVPZ. Po uvedenej západnej strane komunikácie vedie hranica severne po križovatku s cestou na Zdobu; pokracuje na južnej hranici tejto cesty do križovatky so Secovskou cestou, kde zároven sa napojí na trojchotár - uvedený na zaciatku popisu, cím sa územie MC uzavrie.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606