magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Krajské stredisko v Košiciach

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach slúži ludom s trvalo postihnutým zrakom.

Medzi jeho prioritné činnosti patrí:
- sociálno-právne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia - tzn. výučba rôznych činností bez pomoci zraku (priestorová orientácia a samostatný pohyb, sebaobsluha, výučba bodového písma a podpisovanie)
- pomoc a poradenstvo rodičom zrakovo postihnutých detí (príprava učebných pomôcok pre nevidiace a ťažko zrakovo postihnuté deti, pomoc pri integrovanom vzdelávaní)
- informácie o možnosti vypožičiavania zvukových kníh a časopisov na audiokazetách
- sprievodcovská a predčitateľská služba
- pomoc pri styku s úradmi a zdravotníckymi zariadeniami
- individuálna terénna sociálna rehabilitácia v domácom prostredí
- distribúcia optických a kompenzačných pomôcok, nácvik ich používania
- vyhľadávanie a evidencia zrakovo a viacnásobne postihnutých osôb

Všetky služby sú bezplatné. Zároveň v rámci organizácie ponúkajú spoločenské, kultúrne, športové a rekreačné vyžitie v kruhu ľudí s podobnými problémami.

V Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach si možno vyskúšať a zakúpiť lupy, biele palice a mnohé ďalšie pomôcky pre kompenzáciu zraku.

Kontakt:

Krajské stredisko ÚNSS
Park Obrancov mieru 1
040 01 Košice

telefón: 055/63 24 715
telefón/fax: 055/63 20 772

Stránkové dni: pondelok až piatok od 7,30 do 16,00

Členovia Únie nevidiacich s slabozrakých Slovenska ďakujú všetkým, ktorí podporili ich organizáciu, alebo sa tak chystajú urobiť.

Názov účtu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. HP Košice
Číslo účtu: 8010-0813044203/7500

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606