magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kysak

Obec Kysak, ktorá sa nachádza 16 km severozápadne od Košíc, vznikla až po roku 1289. Z listiny z roku 1289 vieme, že pri delení majetkov Petra z Drienova medzi jeho 5 synov, dostal jeho syn Juraj okrem dediny Lemešany aj majetky ležiace za riekou Hornád, čiže územie, na ktorom sa dnes nachádza Kysak i veľmi chatrné zbytky jeho niekdajšieho hradu. Podľa listiny tu už bola obrábaná zem, ale dedina ešte nie.

Prvú písomnú zmienku o Kysaku máme až z roku 1335. Táto pochádza z listiny o delení hradu a panstva Drienov medzi potomkami Juraja. Kysak (Kuzek) je tu uvedený už ako vyvinutá dedina. Majitelia mali k tomuto miestu dobrý vzťah, lákalo ich peknou polohou, takže si tu nakoniec vystavvli svoj obytný dom, kde sa zdržiavali dlhšie ako na hrade Drienov. Bolo to i z toho dôvodu, že hrad Drienov bol vystavaný narýchlo za účelom obrany a neposkytoval také pohodlie ako iné hrady feudálov. Informáciu o bývaní Jurajových potomkov v Kysaku potvrdzuje i listina z roku 1378, ktorú vydala Spišská kapitula.

V roku 1368 Jurajovi potomkovia, páni z Drienova, síce reštaurovali Drienovský hrad, ale ani to nesplnilo ich požiadavky o dobrom bývaní. Začiatkom 15. storočia teda začali s výstavbou nového hradu nad Kysakom. Prvú písomný zmienku o hrade poznáme z roku 1423. Po jeho ukončení ostal hrad v Drienove opustený.

Pri prvej písomnej zmienke o obci Kysak sa dozvedáme, že vtedy tam bol už aj kostol a fara, ako sa zasa dozvedáme zo zápisov o pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337. V roku 1335 tam už bol aj most cez rieku Hornád. V roku 1427 vlastnil Juraj z Drienova v Kysaku plochu s rozlohou 15 port.

Genéza názvu obce

1335 - villa Kuzek
1332-1337 - Kezeg, Kezek
1337 - villa Kewzek
1378 - Keuzeg
1378 - Keuzegh
1382 - Kuzug
1427 - Kwzeegh
1458 - Keuzeg
1555 - Keoseg
1773 - slovensky Kisak, maďarsky Kőszegh
1808 - slovensky Kysag, maďarsky Kőszeg
1906 - slovensky Kjesag

Genéza názvu hradu

1423 - castrum Kwzeg
1431 - castrum Kwzeg
1435 - castrum Kwzeg
1437 - castrum Kewzegh
1439 - castrum Nesthen alias Kösszeghvára

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Ďalšie info o Kysaku: Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606