magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

JUDr. Jozef Fabini - maliar a grafik, národný umelec

Narodený: 10. 10. 1908 v Olcnave
Zomrel: 2. 12. 1984 v Košiciach

Prvý kontakt majstra Jozefa Fabiniho s Košicami nastal v jeho študentských časoch, kedy tu absolvoval časť svojich štúdií na gymnáziu. Potom odišiel do Bratislavy na štúdium Právnickej fakulty UK.

Po ukončení univerzitného štúdia práva pôsobil v Košiciach, Kežmarku i Prahe. V rokoch 1948 - 1952 bol riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach. V rokoch 1952 - 1955 pôsobil ako maliar a reštaurátor Krajskej galérie v Michalovciach. Od roku 1955 opäť pôsobil v Košiciach ako výtvarník.

Kontakt Jozefa Fabiniho s umeleckým svetom sa prehĺbil najmä vďaka známej Krónovej škole. Počas rokov 1926 až 1927 Fabini navštevoval kurz kreslenia Eugena Króna. V rokoch 1927 až 1928 sa talentovaného mladíka ujal ďalší známy košický umelec - Emil Halász-Hradil.

Počas zamestnania v Bratislave navštevoval aj SVŠT na oddelení kreslenia a maľovania, kde ho viedlo viacero významných umelcov, medzi inými aj Martin Benka. Zároveň absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore Dejiny umenia a archeológia.

Tvorbu majstra Fabiniho môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Na počiatku to bol výrazný vplyv Krónovej školy, kde sa ústredným motívom stávali trochu pochmúrne uličky Košíc a Krompách.

Neskôr sa jeho pozornosť sústredila na prírodné scény, pričom čerpal z prostredia východoslovenského regiónu. Tu už nešlo iba o čiastočné výseky z celku, ale aj veľké panoramatické kompozície. Okrem prírody výtvarne mapoval aj činnosť človeka v nej, čo vtedajšie oficiálne kruhy charakterizovali ako umelecké zachytenie socialistickej industrializácie a združstevňovania.

Od polovice 50-tych rokov sa svojou tvorbou zameral na Spiš. Jeho prírodné a architektonické krásy sú priam predurčené, aby inšpirovali výtvarníkov. V tom čase sa do jeho tvorby výraznejšie dostávala hra so svetlom, kontrast svetlých a tmavých plôch. Okrem toho sa venoval maliarskemu pochyteniu panorámy Vysokých Tatier, Košíc, ale námety čerpal taktiež z Grécka Talianska.

V roku 1978 získal titul národný umelec.

-sl-

Spracované podľa:
Slovenský biografický slovník, II. zväzok
Slovník súčasného slovenského umenia

Spišská kapitula

Spišský hrad

V uličkách predmestia

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606