magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Komárovce

Prvú písomnú zmienku o obci Komárovce poznáme z roku 1365. Vtedy ich majiteľ Peter, syn Imricha zo Siksavy (dnes Szikszó v Maďarsku), urobil dohodu o všetkých svojich majetkoch pre svojich synov Mikuláša a Petra. V súpise majetkov sa nachádzajú aj Komárovce. Rodina Petra, syna Imricha zo Siksavy, pochádzala z rodu Aba, konkrétne z línie Marharda, ktorý už v druhej polovici 13. storočia držal zem v oblasti Veľkej Idy.

V roku 1374 viedol spor Mikuláš, syn Petra, vnuk Imricha zo Siksavy s Andrejom z Perína o časť územia medzi Perínom a Komárovcami, ktorá sa nachádzala pri rieke Ida. Komes Jakub zo Spiša, ktorý bol krajinským sudcom, prisúdil spornú zem Mikulášovi, synovi Petra, vnukovi Imricha zo Siksavy. Listina uvádza, že majetky Jána, syna Pavla z Idy (Veľkej Idy), prešli po jeho smrti do rúk Petra, syna Imricha zo Siksavy. Je dôvodné predpokladať, že k tomu došlo niekedy päťdesiatych rokoch 14. storočia.

Napriek tomu, že prvú písomnú zmienku o Komárovciach poznáme z roku 1365, historik sa na základe analýzy osídlenia okolitého úemia domnieva, že táto obec už bezpochyby existovala aj v 13. storočí. To podľa neho potvrdzuje aj názov obce, ktorý je slovanského pôvodu, teda ešte pred jej pomaďarčením.

Ďalšie informácie o Komárovciach poznáme z počiatku 15. storočia. V roku 1402 kráľ Žigmund dal Petrovi z Perína dediny Veľká Ida, Komárovce, Cestice, Čečejovce, Mokrance a Budulov na výmenu za majetky v Berehovskej stolici.Okrem Veľkej Idy spomínané dediny predtým patrili v roku 1365 rodine zo Siksavy. Nevieme ako boli medzitým prevedené do vlastníctva kráľa.

Zaujímavá správa je aj z roku 1410. Hovorí o tom, že poddaní z Komároviec, ktoré patrili Petrovi z Perína, nemuseli platiť mýtne poplatky na cestách v Buzici a v Rešici.

Portálny súpis z roku 1427 uvádza, že Komárovce sú vlastníctvom Jána z Perína a majú 24 port, čiže osídlení. Ak počítame aspoň 5 ľudí na jednu portu, mali teda aspoň 120 obyvateľov. V roku 1430 sa obec uvádza ako príslušenstvo k hradu Veľká Ida. Komárovce v roku 1553 vlastnil František Perémyi a dobový záznam uvádza, že sa tam nachádzalo 9 port.

Genéza názvu:

1365 - poss. Kamarouch
1374 - poss. Kamaroch
1402 - poss. Komarach
1404 - poss. Kamarach
1410 - Comaroch
1419 - poss. Komarowch
1427 - Komaroch
1430 - Comarocz
1449 - poss. Kamarocz
1453 - Komarocz
1533 - Komarocz
1605 - Kamarocz
1638 - Kamarocz
1702 - Komárocz
1773 - slovensky: Komarowcze, maďarsky: Komorocz
1808 - slovensky: Komárowce, maďarsky: Komárócz
1913 - Komarócz

Historik Branislav Varsik k pôvodu názvu obce uvádza: "Z týchto dokladov hneď na prvý pohľad vidieť, že názov Komároviec je slovanského pôvodu, keďže sa zachoval so sufixom -ovc-, -ovce, ktorý prešiel aj do maďarského názvu. Názov pochádza bezpečne od nižšieho živočícha ´komár´ a nie od osobného mena. Dedina totiť leží v močaristom povodí Kanyapty (zo slovenského Konotopa), kde bolo mnoho komárov. Ba ja názov neďalekých Mokraniec súvisí s týmto mokrastým a močaristým územím dolného toku rieky Ida.

Komárovce sa však v priebehu 14. - 15. storočia pomaďarčili, ako sa pomaďarčilo celé ich okolie a v 16. - 17. storočí sa prejavujú ako maďarská dedina (rozprávalo sa tam prevažne po maďarsky). Podľa Fényesa bolo v roku 1851 v Komárovciach 148 rím. kat., 2 evanjelici a.v., 255 kalvínov a 4 židia. Bola to teda prevažne maďarská kalvínska dedina. V Komárovciach sa teda nezachovala kontinuita pôvodného slovanského obyvateľstva zo stredoveku."

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606