magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Puškinova ulica

Súčasná Puškinova bola označovaná ako Kanálová ulica, čo vychádzalo z existencie vodnej priekopy, začínajúcej od Mlynskej bašty. V záujme širokej komunikácie sa však spomínaný kanál zlikvidoval v 50-tych rokoch 19. storočia. Začiatkom 20. storočia dostala pomenovanie Kazincyho ulica a v roku 1945 bola premenovaná na Puškinovu.

Malétorov dom s označením č.1 sa nachádza na Mlynskej i Puškinovej ulici. V 40-tych rokoch 19. storočia táto budova patrila Danielovi Gerhadtovi, býval v ňom nájomca čermeľského papierového mlyna Štefan Koppy. K domu patrila aj veľká záhrada, ktorá je už vak zastavaná.

Synagóga a niekdajšia židovská škola je stavebným dielom inžiniera Huga Kaboša, postavené boli v roku 1927. Architektonicky stavbu navrhli Ľudovít Oelschläger ml. a Boška. Na jej mieste stála predtým obdivuhodná Maléterova záhrada. Synangóga dnes slúži svojmu účelu pri významnejších príležitostiach. Na jej čelnej stene bola v roku 1992 odhalená pamätná tabuľa na pamiatku Židom deportovaným do fašistických koncentračných táborov.

Deväťosový eklektický dom na Puškinovej č. 5 patril Gustávovi Schirgerovi a jeho manželke Fridrike Harfigovej. Gustáv Schirger bol spolumajiteľ neďalekej Fleischerovej továrne na Mýtnej ulici a s účastníckou spoločnosťou prevádzkoval parné kúpele. Potom prišla 1. svetová vojna a v auguste 1916 Gustáv Schriger zomrel. Novým majiteľom budovy sa stal Dr. Izrael Rudaly a obchodník František Rudaly. Títo Židia však neprežili Holocaust. Od roku 1974 tu sídli Mestská vojenská správa Košice.

Budova na rohu Puškinovej a Krmanovej ulice patrí k modelovým ukážkam košickej eklektickej architektúry. Vystaval ho známy košický staviteľ Peter Jakab, ktorého známejšie rodinné sídlo je Jakabov Palác. Budova na rohu Puškinovej a Krmanovej bola postavená v roku 1886. Typická je strešnými vikiermi, štíhlym arkierom na nároží s vežičkou a letopočtom výstavby. Na arkieri sa nachádza aj staviteľov monogram J. P. Predtým tam stál prízemný dom košického zlatníka Hagerdona. Dom postavený Petrom Jakabom v roku 1916 odkúpil obchodník s textilom Móric Vadász.

Modernej stavbe súčasného Gastrodomu padli za obeť dve poschodové budovy. Tie stáli na mieste, kde sa ešte v 40-tych rokoch 19. storočia nachádzal prízemný dom zámočníka Antona Mihályskeho.

Popisné číslo 4 patrí domu z konca 19. storočia. V rokoch 1870 - 1910 patril inšpektorovi telegrafného úradu Antonovi Kászonyimu. Začiatkom 20. storočia tu mal svoj ateliér sochár Juraj Urr. Počas 1. ČSR tu sídlil Zväz lekárov maďarskej národnosti.

Pravdepodobne v roku 1900 bol dostavaný secesný dom na Puškinovej č.6. Vlastnil ho lekár Gjeza Nagy. Tento najskôr pôsobil ako banský lekár v Zlatej Idke, keď začal pôsobiť v Košiciach, bol veľmi činný, najmä počas 1. svetovej vojny a zároveň je známy aj svojou publikačnou činnosťou.

V dome č. 8, ktorý je od roku 1925 známy ako Robotnícky dom, počas 1. ČSR sídlil košický sekretariát KSČ, ako aj mnohé iné organizácie založené ma marxistickej filozofii - Združenie proletárskej telovýchovy, Zväz robotníckeho ochotníckeho divadla, Medzinárodný odborový zväz a ďalšie.

Budova s popisným číslom 10 patrila stolárovi Štefanovi Kohútovi a postavená bola koncom 19. storočia.

Dom č.12 bol postavený v 30-tych rokoch 20. storočia.

Nárožný objekt č. 14 patril rodine Schwarczovej a stojí na mieste, kde bol predtým dom kováča Jána Koppera. Ten zbúrali a súčasnú budovu postavili v rokoch 1930 - 1931.

Spracované podľa > Košických historických zošitov

sivo

Malétorov dom bol kedysi sídlom majiteľa papierového mlyna z Čermeľského údolia

V niekdajšej židovskej škole dnes sídli gymnázium

Synagóga bola postavená v roku 1927

Táto sakrálna stavba zaujme svojráznou židovskou architektúrou

Detail strechy synagógy

Vojenská správa sídli v budove, ktorej niekdajší žvidovskí obyvatelia padli za obeť Holocaustu

Dom na rohu Puškinovej a Krmanovej ulice si ako rodinné sídlo vybudoval slávny košický staviteľ Peter Jakab, inak staviteľ Jakabovho paláca

Detail spomínaného domu

Na fasáde možno vidieť emblém s iniciálmi staviteľa P. J.

Stavbe Gastrodomu padli za obeť dve staré a honosné budovy

Dom, v ktorom pôsobil sochár Juraj Urr je značne poškodený a bývajú tu Rómovia

Na Puškinovej č.8 v čase 1. ČSR mali svoje sídlo komunisti

Budova s popisným číslom 10 pochádza z konca 19. storočia

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606