magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mlynská ulica

Mlynská ulica dostala pravdepodobne svoje meno podľa mlyna, ktorý sa spomína v historickej listine z roku 1230. V priebehu svojej existencie viackrát menila názov. Raz to bola Kossuth Lajos utca. potom zasa Benešova ulica, Stalingradská ulica a v časoch socialistickej éry Ulica gen. Petrova.

História tejto ulice je úzko spojená s fortifikáciou mesta. Je pravdepodobné, že mestské opevnenie bolo dokončené už v roku 1290 a s Mlynskou ulicou sa pretínalo na úrovni dnešnej Puškinovej ulice. Na úrovni medzi niekdajšími vonkajšími a vnútornými hradbami, ktoré boli s tejto časti zlikvidované až v roku 1804, dnes stojí evanjelický kostol. Súčasná zástavba Mlynskej ulice taktiež poukazuje na to, že v stredovekých Košiciach nezohrávala veľký význam. Zatiaľ, čo na Hlavnej ulici pôvod mnohých objektov siaha do stredoveku, domy na Mlynskej boli pravdepodobne drevené. To však nie je ničím výnimočné. Napríklad v roku 1677 bolo v Košiciach len 520 domov, a z toho väčšina nemurovaná. To už však bolo 17. storočie, v ktorom drevené domy začali nahrádzať nové murované stavby aj na Mlynskej. Najväčší stavebný rozmach tu však nastal v 18. storočí. Až v roku 1804, keď sa začal budovať evanjelický chrám, nastala zmena, fortifikácia v tejto časti sa prerazila v roku 1805 a chrám stojí na mieste medzi dvoma pásmi niekdajších hradieb. Týmto ťahom sa ulica predĺžila o ďalších 140 metrov. Búranie mestských hradieb v tejto časti sa však Košiciam neskôr i vypomstilo. Práve odtiaľ totiž 24. 6. 1849 vtrhli do mesta ruskí kozáci a pokračovali k Dómu sv. Alžbety, kde sa rozdelili na dve časti.

Význam Mlynskej vzrástol až vznikom mestských kúpeľov a zriadením železničnej stanice. Čo sa týka mestských kúpeľov, železitý prameň vody bol známy už v roku 1780. Prvý vlak prišiel do Košíc 5. 7. 1860. Týmto sa Mlynská ulica stala Hlavnou tepnou medzi centrom a železničnou stanicou. S tým súvisel i rozvoj hoteliérstva, pretože strategická poloha sa priam núkala návštevníkom k ubytovaniu. Napríklad v roku 1937 tu boli Hotel Europa, Hotel Palace, Hotel Rohlena (Imperiál), Hotel Bristol a Hotel Central. Nachádzalo sa tu i viacero známych reštaurácií a obľúbených kaviarničiek.

Na východe tejto ulice sa nachádza známa stavba - Jakabov palác. Ten si v roku 1899 postavil známy košický staviteľ Peter Jakab ako svoje rodinné sídlo.

Mlynská ulica sa ešte spája s ťažko dokázateľnými informáciami o údajných podzemných chodbách. Malo by to logiku, pretože zatiaľ čo Hlavná ulica pretínala mesto viacmenej v smere sever - juh, Alžbetina a Mlynská ulica v centre pri Dóme sv. Alžbety s ňou vytvárala ( i vytvára) kríž a spojnicu v smere východ - západ. Ide teda o strategicky významnú polohu. Beztak veľa košických historikov vyjadruje vážne pochybnosti, či tu vôbec kedysi nejaké podzemné chodby existovali. Hovoria skôr o prechodnej rozšírenej časti kanalizácie, ktorá v prípade núdze mohla byť využívaná aj ako komunikačná sieť. Hovorí sa o prepojení Miklušovej väznice a Dómu svätej Alžbety a podobne. Zastávajúc sa teórie existencie podzemných chodieb, Štefan Eliáš v Košických historických zošitoch 6/1996 o tomto píše: "S otázkou mestského opevnenia nerozlučne súvisí aj existencia podzemnej chodby, ktorá svojou pavučinou prepájala celé opevnené mesto. Z košických historikov sa jej skúmaniu venoval hádam iba Sándor Mihalik začiatkom 40-tych rokov. Vtedy sa totiž uskutočňovala rekonštrukcia Miklušovej väznice a v podzemí tohto objektu sa natrafilo na tunel, vedúci do labyrintu košického podzemia. Porovnávajúc systém výstavby z lomového kameňa a parametre tohto tunela s tým, čo sa odhalilo pri hĺbení veľkej kanalzačnej ryhy naprieč Mlynskou ulicou, zastávame názor, že nesporne išlo o podzemnú chodbu z 15. storočia, ktorej sa však nevenovala nijaká pozornosť a úplne sa vybágrovala. Spomínaná podzemná chodba mierila priamo k Mlynskej bráne mesta Košíc a tam náhle končila na úrovni Puškinovej ulice, kde sa objavili rozsiahlejšie ruiny. Tieto pokladáme za základy demolovanej mestskej brány."

zdroj väčšiny informácií: Košické historické zošity


Označenie.


Vstup na Mlynskú ulicu, pohľad z Hlavnej.


I keď z niekdajších hotelov tu neostal ani jeden, stále patrí k najfrekventovanejším v meste.


Na mieste niekdajšieho hotela Imperial je dnes banka.


Evanjelický kostol stojí na mieste, kde do začiatku 19. storočia mesto uzatvárali hradby.


Niekde na tomto mieste končila Mlynská ulica, až do čias likvidácie fortifikačného systému mesta. V pozadí Dóm sv. Alžbety na Hlavnej.


I keď tieto budovy nemajú základy v stredoveku ako na Hlavnej ulici, mnohými prvkami dotvárajú a umocňujú atmosféru mesta.


Na východnej časti Mlynskej ulice sa nachádza Jakabov pallác.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606