magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Kavečany

Z histórie vzniku Kavečian

B. Varsik vo svojej knihe Osídľovanie Košickej kotliny k vzniku obce Kavečany uvádza:

Kavečany (maď. Kavecsán) začal osídľovať v päťdesiatych a šesdesiatych rokoch XIV. storočia mag. Budislav (Bodislav), pán hradu Sokoľa. Keďže táto dedina bola osídľovaná na území, ktoré patrilo čiastočne do územia Horných Košíc, ktoré prináležalo od roku 1347 mestu Košice, vznikol z toho veľký spor medzi uvedeným mag. Budislavom, pánom hradu Sokoľa a Košicami, ako sa o tom podrobne dozvedáme z listiny krajinského sudcu (judex curiae) komesa Štefana Bubeka z r. 1364. Táto dedina sa tu neuvádza pod konkrétnym menom, ale ide tu iste o dnešnú obec Kavečany. Kavečany boli osídlené hneď od začiatku slovenských ľudom, a to pravdepodobne ľudom zo starších dedín patriacich k hradu Sokoľ, ako sú dediny Sokoľ, Tepličany a pod. Kavečany v nasledujúcom období zostávajú ďalej poddanskou dedinou hradu Sokoľ, ale v roku 1423 ich dáva kráľ Žigmund mestu Košice. Kráľ Žigmund vymenil totiž hrad Sokoľ aj s príslušenstvom od Jána Bubeka z Plešivca za hrad Hrušov a oddelil dedinu Kavečany (pos. seu villam Kalachyan) od hradu Sokoľa a dal ju 28. októbra 1423 Košiciam. Košice boli potom uvedené do držby Kavečian jasovským konventom 24. marca 1423. Kavečany od týchto čias patrili Košiciam.

Kavečany sa teda v roku 1423 uvádzajú ako rozvinutá dedina (villa). V portálnom súpise Abaujskej stolice z r. 1427 sa neuvádzajú, ale vtedy sa neuvádzajú ani Nižný a Vyšný Tejkeš, ktoré tiež patrili Košiciam. Za dikálneho súpisu Šarišskej stolice r. 1567 bolo v Kavečanoch (Kawachan) 5 port. Kavečany totiž ležali na rozhraní Abaujskej a Šarišskej stolice, ale r. 1427 sa neuvádzajú ani v portálnom súpise Šarišskej stoilice. V lexikóne z roku 1773 sa uvádzajú ako dedina, kde prevláda slovenská reč.

Vznik názvu obce - podľa zápisov v dokladoch:

1423 - poss. seu villa Kalachyan, Kalaczan
1440 - poss. Kewechen
1555 - Kawaczan
1558 - Kawachyan, Kawaczan
1567 - Kawachan
1773 - sloven. Kavaczany, maď. Kavocsán
1808 - sloven. Kawočany, Kwačany, maď. Kavocsán
1903 - sloven. Kavečany, maď. Kavecsán
1906 - Kavečany

Najstarší písomný doklad z r. 1423 (Kalachyan, Kalaczan) ukazuje, že pôvodný slovenský názov bol asi Kľačany, tieto názny nachádzame vo všetkých krajoch na Slovensku.

Až po roku 1918 sa objavuje forma Kľače. Podobného pôvodu sú aj miestne názvy Košický Klečenov a Zemplínsky Klečenov, ale tieto názvy neprešli prirodzeným vývinom v slovenskej reči, keďže v nich bola načas pretrhnutá kontinuita pôvodného slovenského obyvateľstva a nové, prevažne grécko-katolícke obyvateľstvo, vytvorilo si nový názov z maďarského názvu Kelescén s príponou -ov.

(krátené)
Kavečany si do súčasnosti zachovali typický vidiecky charakter.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606