magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

O začiatkoch inzercie v Košiciach

Vznik veľkých aglomerácií v Európe a ich zapojenie do novo sa utvárajúcich štruktúr obchodu v 17. storočí vyvolalo potrebu organizovanej výmeny informácií, ktorá by obsiahla široké spektrum života spoločnosti od výroby po spotrebu. V Paríži vychádzal od roku 1628 Bureau d´adress et de recontre a v roku 1631 vyšla Gazette de France, ale až v Nemecku potvrdila prax, že noviny sú najvhodnejším prostriedkom rýchleho, spoľahlivého a lacného šírenia informácií inzertného typu. Vychádzali v podobe tzv. Intelligenzblätter, teda ako noviny, ktorých výlučným poslaním bolo zverejňovať oznamy (anonsy) občanov, korporácií a inštitúcií s cieľom nadviazať kontakt pre naplnenie ponuky či dopytu inzercie. Niektoré redakcie pritom pôsobili aj ako kancelárie, ktoré tieto styky sprostredkúvali a organizovali.

V Košiciach sa prvé pokusy o organizovanú inzerciu spájali s menom Otto Wiganda, ktorý sa sem prisťahoval v roku 1817 z hannoverského Göttingenu. Odkúpil dobre zavedené kníhkupectvo a o rok neskôr už vydal Kaschauer Wochenblatt, a to i s prílohou nazvanou výrečne - Intelligenzblatt, ale ani tento experiment sa nestretol s úspechom. V roku 1822 prišiel do Košíc niekdajší riaditeľ Grundovej tlačiarne vo Viedni Karol Werfer a kúpil Landererovu, takzvanú akademickú tlačiareň. O päť rokov sa pokúsil vydávať týždenník Intelligenz- oder Wochenblatt, ale ani tento experiment sa nestretol s úspechom. V roku 1833 spojili Wigand a Werfer svoje sily a rozhodli sa vydávať časopis Der Bothe von und für Ungarn, ktorý mal opäť osobitú prílohu Intelligenzblatt. Žiaľ, dodnes sa z časopisu nenašlo ani jedno číslo.

Keď časopis v roku 1835 zanikol, bola už pripravená pôda pre solidné dielo, ktorého premyslenejšia výstavba sľubovala trvalejší úspech. Karol Werfer vydal a vytlačil 3. novembra 1838 prvé číslo nových inzertných novín, ktorých názov sa ustálil na Kaschau - Eperieser Kundschafsblatt (Košicko-prešovský oznamovateľ). Prvé číslo bolo dostať zadarmo, náhrady mali uhradiť inzertné poplatky. Ale čoskoro vydavateľ od tohto pravidla upustil a noviny sa predávali ako každé iné.

Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt bol výlučne inzertný časopis. Jeho dve, štyri a niekedy i viac strán zapĺňali výhradne inzeráty, a to v jazyku nemeckom. Maďarčina sa vyskytovala zriedkavejšie, častejšie po roku 1842, keď k nemeckému pribudol aj maďarský titul (Kassa-Eperjesi Értesitő). Vtedy sa prvýkrát objavila neinzertná rubrika s tuzemskými správami a redakcia začala zaraďovať oznamy aj z mesta (napr. výkazy zomrelých). Inzeráty neboli usporiadané, ich umiestnenie si určoval sám sadzač. Typografická úprava bola nenáročná: striedanie písmových typov doplňovali deliace linky a drahšie oznamy niekedy nahrádzali signety, ktoré na spôsob dnešných piktogramov upozorňovali na obsah inzerátu. Inzerovalo sa, čo sa inzerovať vyplatilo: kúpa a predaj, prenájom, pracovné miesta, začiatok sezóny v kúpeľoch, otvorenie hostincov a obchodov, sezónne služby, konanie bálov a zábav, divadelných a iných predstavení. Len zoznamovanie ľudí chýbalo, lebo sa dlho priečilo morálnemu úzu vtedajšej spoločnosti.

Po revolúcii 1848 - 1849 sa košické inzertné noviny vyvíjali v zhode s európskym trendom, teda smerom k politickým novinám. Už v roku 1856 sa rozdelili na rubriky, ktoré postupne ovládli väčšinu ich plochy. Inzerciu však vytláčali iba zdanlivo. Pribudli vložené reklamné letáky a hlavne veľkoplošné a obrazové inzeráty. Medzi prvé veľkoplošné patrí oznam o veľkom zemepisnom predstavení J. Vaněka, ktoré sa konalo v košickom divadle 26. októbra 1858. Krátko predtým, v apríli 1858 doplnil vlastnú anonsu vyobrazením svojho rýchlolisu (čím súčasne podal svedectvo o vysokej úrovni svojej tlačiarne). Druhý domáci obrazový inzerát uverejnil v januári 1862 Ferdinand Schäffer. Ponúkal ním masky pre nastávajúcu plesovú sezónu.

V 60-tych rokoch 19. storočia, v meniacih sa spoločenských pomeroch, ujasnil si Wefer koncepciu nového periodika. Rozhodol sa vydávať ho len v nemčine, čo potvrdil na počiatku roku 1872 jeho premenou na politické noviny pod názvom Kaschauer Zeitung.

Zdeněk Němec

Článok bol uverejnený v magazíne Listy košické v júni 1999.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606