magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

HVEZDÁREŇ

so sídlom v Medzeve

Hvezdáreň ako špecializované zariadenie vznikla 1. 1. 1989 z astronomického kabinetu rozhodnutím rady ONV. Od svojho vzniku je bez vlastnej, špeciálnej na tento účel vybavenej budovy. Hvezdáreň v súčasnej dobe pracuje v prenajatých priestoroch. Vlastná budova hvezdárne je t. č. vo výstavbe.

V súčasnom období Hvezdáreň svoju činnosť zameriava na školskú mládež, keďže nemá vlastné priestory, ktoré by umožňovali vykonávať podujatia pre verejnosť.

Od januára 1997 Hvezdáreň pracuje v novej budove, v nových podmienkach a tieto umožňujú vykonávať podujatia pre verejnosť. Zameriava sa na prednášky, besedy, diafónne pásma, videofilmy, pozorovanie Slnka a pozorovanie nočnej oblohy. Všetky tieto podujatia sú zamerané na astronómiu.

V oblasti odbornej bude činnosť zameraná na pozorovanie meteorických rojov, pozorovanie fotosféry Slnka, pozorovanie premenných hviezd, pozorovanie slnečnej korony, pozorovanie medziplanetárnej hmoty a aktuálne javy. Jedinou úlohou v odbornej oblasti, na ktorú sa zameriava Hvezdáreň v súčasnosti je pozorovanie meteorického roja Perseid.

Činnosť Hvezdárne je zameraná hlavne na propagáciu a šírenie vedeckých poznatkov z odboru astronómie a príbuzných prírodných vied, organizovanie záujmovej činnosti detí a mládeže, poskytovanie poradenskej a metodickej pomoci školám, astronomickým a iným prírodovedným krúžkom, organizáciám i jednotlivcom.

Kontakt: Sad padlých hrdinov 16, Tel/Fax: ++421 / 95 / 93675
 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606