magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

PREDSTAVENIE

Súbor už dlhé roky svojím umeleckým pôsobením udržiava a propaguje tanečné, spevácke a hudobné prejavy regiónov Východného Slovenska. Zaoberá sa výskumnou a zberateľskou činnosťou v obciach, stretáva sa s pôvodnými nositeľmi ľudového umenia. Ľudový folklór sa snaží umelecky a choreograficky spracovávať čo najviac v jeho pôvodnej forme, aby sme zachovali naše tradície.

Aktivity ďalej smerujú k výučbe tanca, programovým vystúpeniam, výskumnej a dokumentačnej činnosti.

V súčasnosti v súbore pôsobí cca 50 členov, študentov stredných a vysokých škôl a pracujúcich. Spolupracuje s DFS Hanička, kde si vychováva svojich budúcich nástupcov. Cíti potrebu osloviť súčasnú, najmä mladú generáciu, dostať do jej povedomia a každodenného života im vlastnú kultúru a krásu všetkých prejavov ľudového umenia.

Súbor má vo svojom repertoári niekoľko programových blokov, ktoré sú tvorené hudobno-speváckymi vstupmi a tanečnými choreografiami. Tieto bloky je možné podľa potreby upravovať a kombinovať. Dramaturgická výstavba programu je pestrá, dominuje v nej temperament východoslovenských typov tanca, spevu a hudby. Celková dĺžka uceleného programu je cca 120 minút. Je možné prispôsobiť ho konkrétnym podmienkam a požiadavkám. Každá zložka súboru - tanečná, spevácka a hudobná - sa môže prezentovať aj samostatne.

AKTIVITY ČLENOV SÚBORU:

  • prezentácia v rámci podujatí CVČ DOMINO
  • prezentácie pri vlastných podujatiach mestského až celoslovenského charakteru
  • prezentácie na podujatiach a spolupráca s nadáciou „Úsmev ako dar“
  • účasť na festivaloch, súťažiach doma a v zahraničí
  • organizovanie výučby tanca „Ľudový tanečný dom“ - celoslovenský charakter
  • výskumná a zberateľská činnosť v obciach, stretnutia s pôvodnými nositeľmi ľudového umenia
  • archívna a dokumentačná činnosť
  • práca s mládežou a deťmi predškolského a školského veku
  • besedy, výchovné koncerty, „Malá škola ľudového tanca“ - pre triedne kolek. ZŠ
  • výroba videofilmu „Svadba v Krásnej nad Hornádom“ a „Priadky v Krásnej nad Hornádom“

Z HISTÓRIE SÚBORU:
1963 - vznik FS Stavbár - umelecký ved. Ing. Imrich Jasaň
zriaďovateľ - SPŠ-stavebná v Košiciach
1968 - zmena zriaďovateľa - Okresné osvetové stredisko Košice-vidiek
1974 - zmena názvu na FS DARGOV - umelecký ved. Ing. Imrich Mészáros
zriaďovateľ - ZK ROH ZŤS
1989 - rozpad FS DARGOV (zánik ZK ROH ZŤS)
1991 - znovuzaloženie FS DARGOV ako občianskeho združenia
umelecký ved. Ing. Ján Grega
1992 - zmena názvu na FS HORNÁD, sídlo CVČ DOMINO
umelecká ved. - Anna-Mária Sýkorová
- vznik DFS HANIČKA - um. ved. Mária Szakácsová, Marianna Svoreňová
1993 - umeleckí vedúci - Marianna Svoreňová, Ing. Slavomír Ondejka

OCENENIA
1974 - Poprad, II. československý festival FS - cena za programový blok
1985 - okresná súťaž v choreografii - 2. miesto
1993 - okresná súťaž ľudových hudieb - 1. miesto
1994 - krajská súťaž tanečníkov - sólistov - 3. miesto
1996 - okresná súťaž hudobno-tanečných blokov - 3. miesto
1998 - festival Drevľanskije džerela, Rovno, Ukrajina - laureát festivalu
2000 - súťaž „Šaffova ostroha“ - sólo pár - 3. miesto
- Košické folklórne dni - súťaž tanečníckych schopností - družstvá - 3. miesto
2001 - celoslovenská súťaž tanečníkov - sólistov - 1. miesto
- súťaž „Šaffova ostroha“ - 1. a 2. miesto

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606