magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

kontakt:

akademický maliar
Jozef Haščák
Masarykova 12, 040 01 Košice

Narodil sa 18. februára 1948 v Košiciach. V rokoch 1966 - 1972 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Spolu s Dušanom Kálayom a Róbertom Brunom patrí medzi absolventov posledného ročníka Hložníkovho ateliéru - umelca a pedagóga, ktorý výzamným spôsobom ovplyvnil vývoj slovenskej grafiky druhej polovice dvadsiateho storočia.

Základy výtvarného vzdelania získal Jozef Haščák v Košiciach súkromne u maliara a grafika Ľudovíta Felda a Alexandra Eckerdta. Umelcovo výtvarné smerovanie zásadným spôsobom ovplyvnili predovšetkým základné hodnoty Hložníkovej školy - predovšetkým výrazná figurácia a dôsledný kresliarsky prístup, ktoré reprezentujú aj najpodstatnejšie zložky Haščákovho výtvarného naturelu. Od polovice sedemdesiatych rokov sa umelec profiloval predovšetkým ako grafik s charakteristickým expresívno-poetickým videním, kladúcim dôraz na figurálnu zložku kompozície, ktorú od začiatku osemdesiatych rokov dopĺňal a postupne vystriedal záujem o riešenie problematiky štruktúry.

Jozef Haščák sa venuje grafike, maľbe, kresbe, scénografii, knižnej ilustrácii a výtvarnej tvorbe pre architektúru. Jeho tvorba bola ocenená o. i. Cenou Martina Benku (1987) a čestným uznaním na VII. medzinárodnom bienále drevorezu v Banskej Bystrici (1987). Autor sa od roku 1972 zúčastnil početných kolektívnych prezentácií československého a slovenského výtvarného umenia v zahraničí. Individuálne vystavuje od roku 1976 a doteraz pripravil približne tridsať samostatných autorských výstav. Haščákova tvorba je zastúpená v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach, Štátnej galérie v Banskej Bystrici, Považskej galérie umenia v Žiline, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Národnej galérie v Prahe a pod. Pôsobí v Košiciach.

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606