magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Predstavenie

Ján Hanák sa narodil 17. februára 1931 v Bánovciach nad Bebravou. Po presťahovaní do Bratislavy sa mladý Hanák popri navštevovaní základnej školy zoznamuje so svetom výtvarného umenia, divadla a hudby. Otec Bohumil Hanák, tiež výtvarník, rozvíjal vzťah svojich štyroch detí, Bohuša, Oľgy, Jozefíny a Jána k umeniu. Všetky zdedili po matke Otílii hlasové spevácke fondy, ideálne pre operu a po otcovi zas maliarske a sochárske gény; rodičia preto podporovali ich hudobné a výtvarné štúdium.

Ján Hanák ako pätnásťročný v roku 1946 nabral odvahu a bez vedomia rodičov šiel na prijímacie talentové skúšky na Oddelenie kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Prijímacie skúšky dopadli úspešne, a tak Ján Hanák po obdržaní vekového a študijného dišpenzu od povereníka kultúry Laca Novomeského sa stal poslucháčom vysokej školy. Popri tomto štádiu absolvoval aj maturitu. V rokoch 1946 až 1948 študoval u Gust‡va MallŽho a Kolomana Sokola na Pedagogickej fakulte Univerzity KomenskŽho v Bratislave. Po založení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave študuje figurálnu maľbu u profesora Jána Mudrocha do roku 1951. V rokoch 1951 až 1955 študuje scénografiu u profesora Ladislava Vychodila na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Ešte ako poslucháč VŠMU (kde promoval v roku 1955) začal Ján Hanák v roku 1954 pracovať ako scénograf v Štátnom divadle v Košiciach . Napriek tomu, že často hosťoval v Slovenskom národnom divadle a na Novej scéne v Bratislave, v takmer všetkých regionálnych divadlách na Slovensku, aj v zahraničí, ostal verný košickému divadlu až dodnes. Spolupracoval aj s Československou televíziou, Štúdiom Košice.

Ján Hanák pôsobil aktívne v Zväze slovenských výtvarných umelcov a v Zväze slovenských dramatických umelcov. Pracoval ako člen federálnej scénografickej komisie v Prahe a pôsobil v prípravnom výbore Pražského quadriennale javiskového výtvarníctva a architektúry.

Popri scénografii sa Ján Hanák venuje voľnej maľbe, monumentálnej tvorbe a knižnej ilustrácii.

Maliar a scénograf, 2000, olej

Maliarova paleta, 2001, olej, koláž

Návrh na oponu, 1985, akvarel

Scéna: G. Verdi - Don Carlos, ŠD Košice, 1980

Sedemnáste prevtelenie karmu, 2001, olej

Mím chápajúci, 1988, tempera

Komédia, 1999, olej

Scéna: A. de Musset - Lorenzaccio, ND Miskolc, 1978

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606