magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kontakt:
Ing. Ján Čepko
amatérsky výtvarný fotograf
Gudernova 26, Košice 040 11
Tel.: 64243 91

O autorovi

Košický fotograf Ján Čepko sa narodil v roku 1940 v Málinci. Absolvoval dial'kové štúdium fotografie, pracuje ako lektor fotografie. Je členom rôznych porôt. V predchádzajúcich rokoch viedol fotokrúžok v SOU Východoslovenských železiarní. Od roku 1991 je členom ZKF K-91. Autor sa prezentoval na viacerých výstavách, no v rámci fotoklubu vždy vystavoval samostatne -vždy s odstupom desiatich rokov - a tak po autorských výstavách v rokoch 1980, 1990 a 2000.

Posledných tridsať rokov sa venoval hlavne portrétu (detskému i starých ľudí), kde dosiahol pozoruhodné výsledky a na pôsobivých fotografiách predstavoval ľudské vnútro s jeho bohatou škálou pocitov a prežitkov. Je pochopitel'né, že bol ovplyvnený svojim pracovným prostredím vo VSŽ. Detaily i celky z pracovného prostredia a pracovnej činnosti zaraďoval do seriálov. Neodmyslitel'nou súčasťou jeho tvorby sú fotografie z ciest, v ktorých tlmočí svoje zážitky a postoje. Vo svojej tvorbe stále rozvíjal tieto témy a neskôr pribudli ďalšie - folklór, akt, zátišie a krajina. Aj týchto tém sa zmocnil s jemu vlastnou snahou o dokonalú fotografiu. Folklór si ho získal svojou spontánnosťou a dynamickosťou. Vytvoril množstvo zaujímavých a úspešných fotografií.

Akt zobrazuje vo vačšine ako detail ženského tela na vel'kých kontrastných plochách, často s použitím predsádok, čím dosahuje originálny účinok. V témach zátišia a krajiny uplatňuje cit pre tvar, proporcie a estetiku, čim vznikajú vyvážené obrazy, ktoré pôsobia ukl'udoujúco a tvoria protipól dynamickým fotografiám s folklórnou tématikou.

Autor skoro výlučne tvorí čiernobielu fotografiu. Najlepšie mu vyhovuje na pretlmočenie pocitov i keď na niektoré témy používal aj farebnú techniku "fomapastel".

Jána Čepku charakterizoval jeho priatel', dnes už nebohý Kornel Lovay: "Je človekom impulzívnym, so zmyslom pre čestnosť, spravodlivosť, večný diskutér, oponent a hl'adač východísk na strane jednej, ale i obdivovatel' krásna, jemný lyrik na strane druhej".

Toto charakterizuje nielen autora ale aj jeho tvorbu, ktorá nie je zbytočne špekulatívna. Zachytáva skutočnosť s dôrazom na podstatu zobrazovaného a vyjadruje autorov názor a pocit.

Predslov k autorskej výstave od predsedu ZKF K-91 Mgr. Mira Černého, AZSF

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606