magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Dužstevná pri Hornáde

Malá Vieska

Oproti obci Tepličany je Malá Vieska mladšia obec. V najstarších dokladoch z rokov 1423 a 1427 sa uvádza ako nová Ves - Wyflaw. Už v roku 1429 je menovaná ako Vieska - Kysfalw. Rovnako ako obce Sokoľ a Tepličany patrila k hradu Sokoľ. V roku 1427 patrila Matúšovi z pavloviec a svojou rozlohou zaberala 7 port.

Genéza názvu:

1423 - Wyflaw
1427 - Wyfalu
1429 - pessesio seu villa Kysflaw
1440 - Kysflaw
1555 - Kysfflaw
1773 - slovensky Mala Weska, maďarsky Kisfalu
1808 - slovensky Malá Wieska, Malá Wěska
1906 - Maloveska

Podľa lexikonu z roku 1773 bola Malá Vieska slovenskou dedinou. Svedčia o tom aj slovenské osobné mená poddaných podľa súpisov z rokov 1720 a 1758. Ak vychádzame z národného zloženia priľahlých obcí, možno sa dôvodne domnievať, že obyvatelia Malej Viesky boli Slováci už od jej počiatkov, i keď sa meno obce na historických listinách uvádza v maďarskej podobe. Súvisí to so spôsobom verejných listín Uhorska, v ktorých sa snažili pisári uvádzať geografické názvy vždy v pomaďarčenej podobe.

Spracované podľa údajov B. Varsika z knihy Osídlenie košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Niekoľko pohľadov v uliciach obce

Obcou preteká rieka Hornád

Družstevná sa pre svoju blízkosť ku Košiciam stáva stále vyhľadávanejšou dedinou, do ktorej sa sťahujú Košičania túžiaci po vidieckom živote v rodinnom dome.

Pohľad na Malú Viesku z Teličan, v pozadí obec Sokoľ

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606