magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Dužstevná pri Hornáde

Kostoľany nad Hornádom

Ako je uvedené pri zmienkach o hrade Sokoľ, obec Kostoľany nad Hornádom bola vystavaná okolo kostola, ktorý patril k Sokoľu. Preto sa aj tento kostol uvádza na pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337 ako Alzkole, čiže ako Nižný Sokoľ. Kostol na pravej strane Hornádu bol vystavaný v poli medzi medzi obcami Sokoľ a Tepličany. Postupne okolo obce tamojší obyvatelia vystavali domy, až vznikla samostatná obec Kostoľany, ľudovo Kosceľany, ale i Koscelka. Pretože bol kostol zasvätený sv. Štefanovi, maďari nazývali obec Szent István.

Postupné osídľovanie územia okolo kostola možno datovať do XIV. storočia. Nastaršia správa o nej však pochádza až z 15. storočia, konkrétne z roku 1423. Ako možno vyčítať z portálneho súpisu z roku 1427, obec svojou rozlohou zaberala 9 port a jej majiteľom bol Matúš z Pavloviec.

Genéza názvu:

1423 - Zenthesthwan
1427 - Zenthistwan
1429 - Zenth Istwan
1440 - Zenthestwan
1555 - Zent Istwan, Costelanka
1558 - Costellanka sive Zent Estwan
1560 - Costellani
1773 - slovensky Kosczelany, maďarsky Sz. Isztván
1808 - slovensky Kostelany
1906 - ľudovo Kosceľany

Obec bola od svojich počiatkov osídlená Slovákmi, ich kontinuita nebola nikdy prerušená. V časoch reformácie 16. storočia tu pôsobili slovenskí evanjelickí farári. V roku 1560 Jeronym, 1586-1591 Peter Lindak z Lučenca, 1595 - 1599 Daniel Fabry z Nemeckej Lupče a v roku 1620 - 1621 Pavel Wigastius.

Spracované podľa údajov B. Varsika z knihy Osídlenie košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

Súčasné Kostoľany si zachovávajú typický vidiecky charakter

Dominantnou stavbou je kostol stojaci na kopci

Obec nezabúda na známych rodákov

Táto stavba tu čaká na dokončenie už dlhé roky...

Nájde sa tu aj panelák

Železničná starnica Družstevná pri Hornáde

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606