magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Cestice

Cestice boli ešte pred vznikom dediny starým slovanským sídliskom a nachádzali sa už mimo mokrastého územia dolného toku rieky Ida. Našli sa tu úlomky keramiky strednej a mladšej doby hradištnej, rovnako stredoveká keramika z 12. - 13. storočia. Archeologické nálezy však potvrdzujú už nepretržité osídlenie od 9. storočia.

Prvú písomnú zmienku o Cesticiach poznáme z rokov 1317 a 1319. Vtedy jágerský biskup prepúšťa desiatky z Cestíc jágerskej kapitule a Cestice sa uvádzajú už ako vyvinutá dedina, v ktorej sa nachádzal kostol s farou. O vtedajšom majiteľovi Cestíc sa však nezachovali žiadne správy. Aj druhá správa sa týka odvodu pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1335. Vtedy tam bol farár Juraj, ktorý desiatky poctivo odviedol.

V roku 1365 patrili Cestice, Čečejovce, Komárovce, Mokrance a Budulov Petrovi, synovi Imricha zo Siksavy, ktorý vyhotovil dohodu o svojich majetkoch pre svojich synov Mikuáša a Petra. Táto rodina pochádza z rodu Aba, z línie Marharda.

V roku 1374 došlo k sporu medzi Mikulášom, synom Petra, vnukom Imricha zo Siksavy a Andrejom z Perína. Spor sa týkal zeme pri ieke Ida. V správe o spore sa uvádza, že spomínané dediny tejto oblasti prešli po smrti Jána, syna Pavla do rúk Petra, syna Imricha zo Siksavy. Stalo sa to niekedy v päťdesiatych rokoch 14. storočia. Uvedený Ján, syn z Idy a Peter, syn Imricha zo Siksavy, mali spoločného deda komesa Marharda. Ten už v roku 1251 držal územie, kde sú dnešné Komárovce, Cestice a Veľká Ida.

V roku 1402 dal kráľ Žigmund dediny Cestice, Veľkú Idu, Komárovce, Čečejovce, Mokrance a Budulov Petrovi z Perína, bývalému komesovi Sikulov za jeho majetky v Berehovskej stolici. V roku 1404 bol Peter z Perína uvedený jasovským konventom do držby Cestíc a ostatných spomínaných majetkov. Čoskoro nato však Peter z Perína daroval časť Cestíc Bartolomejovi, synovi Jána z Kanoldy za jeho služby.

Bartolomej, syn Jána z Kalondy sa 15. júna 1404 zaviazal postúpiť svoju čiastku v obci Cestice Petrovi, synovi Ižipa z Göncruszky, na doživotné užívanie. Stalo sa tak, pretože Peter, syn Ižipa zasa odovzdal Bartolomejovi z Kalondy užívanie jeho majetku v Göncruszke.

Podľa záznamu z roku 1410 vieme, že Cestice boli v rukách Petra z Perína, bývalého komesa Sikulov. Portálny súpis z roku 1427 udáva, že Ján z Perína vlastnil v Cesticiach 58 port, čiže usadlostí. Ak na jednu počítame aspoň 5 obyvateľov, žilo tu minimálne 290 obyvateľov, čo je na tie časy skutočne veľká obec.

V roku 1430 a 1431 sa Cestice uvádzajú ako príslušnosť hradu Veľká Ida, ktorý patril rodine z Perína.

Záznam z roku 1553 udáva, že v Cesticiach sa nachádza už len 14 port, pričom vieme, že v ďalších rokoch druhej polovice 16. storočia tento počet ešte klesal. Podľa diktálneho súpisu tu bolo v roku 1564 len 9 a pol porty, ktoré patrili Jánovi z Perína a Dražkovičovi, ale aj z toho bolo 5 port vypálených, takže zdanené bolo len 4 a pol porty.

V druhej polovici 16. storočia sa Cestice uvádzajú už ako maďarská dedina, resp. dedina, ktorá sa v priebehu stredoveku pomaďarčila. V rušnom období 16. až 18. storočia prichádzalo do cestíc nové obyvateľstvo, takže vyľudnenie spôsobené epidémiami a vojnami pominulo. Postupne sem opätovne prenikli aj Slováci a Rusíi gréckokatolíckeho vyznania. V roku 1773 tu pôsobil gréckokatolícky kňaz a mali tu svoj kostol.

V roku 1851 tu žilo 140 rím. katolíkov, 251 gr. katolíkov, 420 kalvínov a 38 židov.

Genéza názvu:
1317 - vila Zozta, com Wyuar
1319 - villa Zezzta, com. Abuynar
1332 - 1335 - Gregorius sacerdos de Sasta, de Zozta, Zesta, Zezta
1365 - poss. Sosta
1402 - poss. Shesta
1404 - Sestha
1408 - Sestha
1410 - Zozta
1419 - Zezta
1427 - Seztha
1430 - poss. Czesta
1431 - poss. Zestha
1449 - poss. Zeztha
1558 - Zeztha
1773 - slovensky: Czesticze, maďarsky: Szeszta
1786 - slovensky: Cschesztice
1808 - slovensky: Cestice aut Sestice, maďarsky: Szeszta
1851 - slovensky: Czestice, maďarsky: Szeszta
1903 - Cestice

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

sivo

Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606