magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

PREDSTAVENIE

Botanická záhrada UPJŠ, ako jediná inštitúcia svojho druhu v Košiciach, bola založená v roku 1950. V súčasnosti sa rozprestiera sa na ploche 30 hektárov, z čoho expozičné skleníky s tropickou a subtropickou vegetáciou pokrývajú 3 500 štvorcových metrov. Na 4 hektároch sa nachádza expozícia dekoratívnej flóry, asi polovica z nej je venovaná Ekologickej náučnej ploche. Štyri áre plnia úlohu územia venovaného genofondovej zbierke vyšších rastlín. Lesná časť Botanickej záhrady UPJŠ zaberá 24 hektárov. Ide o celky zčasti i pôvodnej vegetácie, ktorá prirodzene pokračuje lesnou vegetáciou východnej časti Slovenského rudohoria, konkrétne Čermeľským údolím a Bankovom.

Súčasťou činnosti Botanickej záhrady UPJŠ je editovanie vedeckého periodika THAISZIA - Journal of botany. Do evidenčnej činnosti sa radí i herbárová zbierka a Thaiszová knižnica. Medzi priority botanickej záhrady patrí patrí edukačná, výskumná a kultúrno-spoločenská činnosť.

V edukačnej činnosti zabezpečuje laboratórne cvičenia a v prípade potreby vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vo vedných odboroch geobotanika, ekológia rastlín, ochrana životného prostredia a odborné terénne exkurzie. Študentom botaniky odborní zamestnanci poskytujú možnosti konzultácií a tvorby diplomových prác. V rámci vedeckého výskumu je Botanická záhrada UPJŠ zameraná na štúdium biológie vyšších rastlín východoslovenského regiónu, synantropizáciu vegetácie, inváziu rastlín, štachtenie dekoratívnych kultivárov a patologické problémy drevín v zmenených podmienkách prostredia.

Kultúrno-spoločenská činnosť zahŕňa predstavovanie pestrosti rastlinnej ríše a zvýšenie povedomia v oblasti potreby ochrany životného prostredia.


Anthurium andreanum


Phallenopsis o.v.


Pracovný podhľad do skleníka


Impliens balsamina c.v.


Expozícia svojou exotikou zaujme i laikov.


Pri práciNávštevníci sa radi zdržujú pri pestovaných kaktusoch.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606