magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

 

Bábkové divadlo vzniklo na Slovensku ako štvrté v poradí, rozhodnutím zo dňa 17. júna 1959. Prvou premiérou bola hra J. Pehra - L. Spáčila Guliver v Maňuškove v réžii Dr. A. Pogorielova. Tento spolu s prvým riaditeľom a dramaturgom divadla A. Futášom vsadili na overené diela českých a sovietskych autorov. A. Futáš zostavil umelecký súbor z mladých hercov, zväčša amatérov, ktorých neskôr posilnili absolventi pražskej bábkarskej fakulty AMU.

Už v šesdesiatych rokoch sa o tomto divadle hovorilo ako o stabilnom telese s pevnou pozíciou na československej bábkarskej scéne. Nasledujúce úspechy v sedemdesiatych rokoch potvrdzujú aj výborné herecké výkony zakladujúcich členov súboru, ku ktorým prišli ďalší mladí tvorcovia, známi aj z televíznych večerníčkov z dielne košického BD.

Osemdesiate roky sa niesli v znamení hľadania nových tém a výrazových prostriedkov. Vyvrcholením tohto obdobia je príchod absolventa pražskej AMU, režiséra a autora detskej literatúry Jána Uličianskeho. Jeho pozoruhodné básnické videnie prevedené na košické javisko prinieslo niekoľko pozoruhodných incenácií, ktoré sa dočkali ocenenia na domácich i zahraničných festivaloch. Najúspešnejšou inscenáciou z tohto obdobia s rekordným počtom repríz je hra Janko Pipora. V tomto čase boli aj komerčné zahraničné zájazdy vskutku úspešné.


Jednou z najúspešnejších hier bola Medovníkový princ.

Deväťdesiate roky poznačené pádom totality navodili zmeny v umeleckon, ale i prevádzkovom režime divadla. Budova na Roosveltovej, v ktorej divadlo prežilo štyridsaťrokov, sa vrátila pôvodnému majiteľovi. V júni 1999 bol jej stav už natoľko nevyhovujúci, že ju kompetentné orgány vyhlásili za života nebezpečnú. Sezónu 1999/2000 začalo BD v provizóriu na Tajovského 4 v časti areálu, ktorý má po rekonštrukcii slúžiť potrebám divadla. Ide aj o ďalšie objekty na Alžbetinej a Vrátnej ulici, kde bude malá bábková sála, amfiteáter a divadelná scéna Jorik.

Súčasnosť
V súčasnosti má BDK k dispozícii dva hracie priestory. Bábkovú sálu, ktorá sa nachádza v objekte na Alžbetinej ulici a sálu pre činoherné predstavenia pre mládež a dospelé publikum známu ako scéna Jorik na Tajovského ulici. Činoherné štúdio Jorik vzniklo v roku 1995 ako výsledok nástojčivej potreby členov košického bábkového súboru realizovať sa aj mimo paravanu.

Jorik je divadelnou scénou zameranou na uvádzanie inscenácií pre mladé publikum a divadlo experimentálneho typu. Táto scéna umožňuje divadlu dať hercom príležitosť osvojiť si aj moderné činoherné herectvo a zároveň im umožniť "rásť" s ich divákmi (nestratiť ich ani v čase dospievania).

Za uplynulých 50 rokov uviedlo divadlo 179 premiér, pri priemernej ročnej návštevnosti viac ako 30 tisíc divákov.  

 

 

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606