magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Baška

Obec Baška sa nachádza na západ od Košíc, prichádza sa do nej najčastejšie cez mestskú časť Košice - Myslava a pokračuje do kopca smerom na Bukovec. Pre obec je charakteristické, že je viacmenej vo svahu, ťažko sa tam hľadajú rovné ulice bez sklonu.

Najstarší známy písomný doklad o Baške pochádza z roku 1322, avšak je pravdepodobné, že obec existovala už v 13. storočí. V čase, z ktorého sa zachoval najstarší známy písomný doklad, Bašku vlastnili zemenia Dominik a Ján, synovia Matúša, syna Pousu z Bašky. Títo zemania vlastnili Bašku už asi dlhší čas, pretože už z roku 1317 predali Jánovi, synovi Iteho z Delny v Šariši, polovicu Tekejša (dnešný Nižný Klatov) za 60 mariek. K vlastníctvu došli spomínaný majitelia Bašky pravdepodobne v časoch feudálnej anarchie, keď vymrel rod Arpádovcov.

V prvej polovici 14. storočia bola Baška vyvinutá dedina, avšak pre jej polohu vo svahu kopca bola vždy riedšie osídlená. Aj v prvej polovici 15. storočia portálny súpis dokladá rozlohu len 5 port. V roku 1447 obec odkúpilo mesto Košice a aj portálny súpis z roku 1553 uvádza Bašku ako vlastníctvo mesta.

Genéza názvu:

1322 - Bosk (pri os. mene)
1326 - Bozky (pri os. mene)
1328 - Bosk
1330 - Bosk
1335 - poss. Bosk
1347 - Bosk, Bosky (pri os. mene)
1377 - villa Bosk
1399 - Bosk, poss. Bosk
1426 - Bask
1427 - Baask
1248 - poss. Bask
1466 - poss. Bosk
1553 - Basko
1580 - (v nemecky písanej listine) Bosko
1773 - maďarsky Baska
1808 - slovensky Basska, maďarsky Baska
1906 - slovensky Baška

Aj potok, ktorý tečie od Bašky sa v roku 1330 pri opise chotára obce Gord uvádza ako Boskypatak, Boskopothok. V listine z roku 1377 sa však potok uvádza ako Kysmisla, čiže Malá Myslava.

Historik Branislav Varsik sa domnieva, že názov obce je odvodený od slovenského osobného mena Božk, Božek, alebo Božka. Ďalšie - neskôr vznikajúce - modifikácie mená obce sú dané tým, že v Baške sa nezachovala kontinuita pôvodného slovenského obyvateľstva a viaceré uvádzané tvary sú pomaďarčením pôvodného názvu. Dedinu určitý čas obývali aj nemeckí prisťahovalci, avšak nie je jasné, či sa tak stalo až po odkúpení Bašky mestom Košice, alebo ešte predtým. Z tých čias sa zachoval chotárny názov Bangort, čo pochádza z nemeckého slova Baumgarten, takže sa dá predpokladať, že tam Nemci pestovali ovocie. V 16. storočí nastáva opäť nárast slovenského obyvateľstva Bašky a lexikón z roku 1773 udáva, že sa v obci hovorí prevažne slovensky.

Spracované podľa údajov B. Varsika z knihy Osídlenie košickej kotliny.

sivo

Ďalšie stránky súvisiace s Malou Idou: Osídlenie pri hornom toku rieky Ida
Kontakty na starostov obcí okresu Košicie-okolie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606