magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Barca

Starosta:

František Krištof - starosta zvolený na fukčné obdobie 2002 - 2006; 2006 - 2010

narodený: 7. 12. 1953 v Barci

Po ukončení Strednej ekonomickej školy pracoval vo Východoslovenských strojárňach na ekonomickom úseku podniku, a to 20 rokov. V roku 1993 ukončil manažérsky kurz švajčiarskej nadácie TRANSFER a získal diplom manažéra. Od roku 1994 pracoval 7 rokov v oblasti bankovníctva s ďalším rozšírením vedomostí na Technickej univerzite v Košiciach, kde absolvoval 4 semestre dištančného vzdelávania – smer bankovníctvo. Od roku 2000 až do komunálnych volieb v roku 2002 pracoval na finančnom úseku v spoločnosti VSŽ INŽINIERING, posledný rok ako vedúci odboru.

V oblasti samosprávy od roku 1990 pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva, resp. od roku 1994 aj ako zástupca starostu mestskej časti Košice – Barca. V komunálnych voľbách v decembri 2002 bol zvolený do funkcie starostu, ktorej sa ujal v januári 2003. Opätovne bol zvolený 2.12. 2006 na funkčné obdobie 2006 – 2010 s tým, že funkcie sa ujal zložením sľubu dňa 28. 12. 2006.

Zároveň bol zvolený do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva Košíc za volebný obvod č. 5, t.j. za mestské časti Barca, Poľov a Šebastovce.

Medzi svoje priority v tomto volebnom období radí :

-Otázka zmien v rámci novely zákona o meste Košice, t.j. úprava hraníc mestskej časti a rozdelenie kompetencií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy medzi magistrátom a mestskými časťami.
-Pokračovanie v oblasti rozvoja infraštruktúry lokalitách pri VSS, Močiarna, Zemianska, lokalita medzi cintorínom a hospodárskym dvorom.
-Úpravu a schválenie územného plánu mestskej časti tak, aby sme dokázali pripraviť podmienky ďalšieho rozvoja mestskej časti v oblasti individuálnej bytovej výstavby i priemyselných zón, osobitne priemyselného parku Pereš – letisko, perspektívu riešenia cintorína, cvičného ihriska.
-Pokračovať v rekonštrukcii a rozšírení verejného osvetlenia s ohľadom na jeho efektívnosť a potreby občanov.
-Zveľaďovať majetok mestskej časti s ohľadom na riešenie funkčnosti miestneho úradu, úpravy kultúrneho domu, úpravy miestneho parku, riešenie majetkoprávnych vzťahov pre potreby Barce , zhodnocovanie areálov športových ihrísk a zdravotníckeho areálu.
-Podpora kultúry, spolupráca so školami, cirkvami a inštitúciami pôsobiacími na území Barce v rôznych oblastiach.
-Priebežne zabezpečovať estetizáciu Barce a postupné opravy komunikácií a chodníkov.
-Využívať možnosti projektov a programov v rámci EÚ na získavanie prostriedkov pre rozvoj v rôznych oblastiach Barce.

Poslanci:

Imrich Buľko (KDH, SMK)

Jozef Bilý (SDKÚ-DS)

Dezider Balázs (SMER, ĽS HZDS, ANO, SF)

Jarmila Kunová (Strana práce)

František Vančo (SMER, ĽS HZDS, ANO, SF)

Jarmila Baloghová (SMER, ĽS HZDS, ANO, SF)

Pavol Ďurica (SMER, ĽS HZDS, ANO, SF)

Ladislav Falat (Strana práce)

Iveta Lendacká (KDH, SMK)

Ondrej Pačut (SMER, ĽS HZDS, ANO, SF)

Monika Sedláková (SDKÚ-DS)

František Krištof

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606